فهرست آبگذرآبگذر

آبگذر معبری به شکل تونل است که زیر جاده‌ها، پلها، خطوط راه آهن و.. تعبیه می‌شود تا جریان آب بتواند از یک سمت به سمت مقابل عبور کند. در بسیاری از مواقع خود آبگذر به صورت یک پل می‌باشد که استفاده از آن در مناطق گود و سیل خیز مهم می‌باشد. بیش از چهل سال […]

ادامه مطلب