فهرست اتصالاتجدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۹۰ درجه

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۹۰ درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۹۰ ۱ ۲۰۰ ۹۰ ۱ ۲۵۰ ۹۰ ۱ ۳۰۰ ۹۰ ۱ ۴۰۰ ۹۰ ۱.۱ ۵۰۰ ۹۰ ۱.۳ ۶۰۰ ۹۰ ۱.۴ ۷۰۰ ۹۰ ۱.۸ ۸۰۰ ۹۰ ۲.۱ ۹۰۰ ۹۰ ۲.۳ ۱۰۰۰ ۹۰ ۲.۳ ۱۱۰۰ ۹۰ ۲.۶ ۱۲۰۰ ۹۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۶۰ درجه

در ادامه جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۶۰ درجه را مشاهده می‌کنید: قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۶۰ ۱ ۲۰۰ ۶۰ ۱ ۲۵۰ ۶۰ ۱ ۳۰۰ ۶۰ ۱ ۴۰۰ ۶۰ ۱ ۵۰۰ ۶۰ ۱ ۶۰۰ ۶۰ ۱.۱ ۷۰۰ ۶۰ ۱.۱ ۸۰۰ ۶۰ ۱.۳ ۹۰۰ ۶۰ ۱.۳ ۱۰۰۰ ۶۰ ۱.۵ ۱۱۰۰ ۶۰ ۱.۵ ۱۲۰۰ ۶۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجه

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد. قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۲۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۲۵۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۳۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۴۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۵۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۶۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۷۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۸۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۹۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۰۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۱۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۲۰۰ ۱۵-۳۰ […]

ادامه مطلب

روش های اتصال لوله پلی اتیلن دوجداره

اتصال با کوپلرو واشر جدا برای حصول اطمینان از آب‌بندی مناسب باید دقت کافی جهت تمیز بودن واشر وکوپلر اعمال شود. در صورت عدم مراقبت لازم شکل کاروگیت لوله باعث کشیده شدن مواد ترانشه به داخل کوپلر خواهد شد. جهت هر اتصال، دو واشر برای انتهای دو لوله که داخل کوپلر قرار می‌گیرد مورد نیاز […]

ادامه مطلب

زانوهای دست ساز

زانو ها در شبکه‌های آب و فاضلاب به منظور تغییر مسیر حرکت سیال استفاده می‌شوند. زانو‌های دست ساز دوجداره ، سبک ، بدون محدودیت قطر و زاویه بر اساس نیاز و سفارش مشتری ارائهمی گردند. برتری زانو‌های دست ساز این شرکت استفاده از جوش مضاعف درلبه بیرونی محل جوش می‌باشد که استحکام و آب‌بندی مطلوبی […]

ادامه مطلب

انواع اتصال لوله پلی‌اتیلن ( لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ثقلی، لوله پلی اتیلن تک جداره تحت فشار)

روش‌های اتصال در ( لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ثقلی، لوله پلی اتیلن تک جداره تحت فشار ) با توجه به شرایط فشارهای داخلی و خارجی، آب‌بندی، مقاومت در برابر حرکت‌های طولی، مقاومت در برابر بار ناشی ازپیش راندن یا کشیدن، شرایط کارگذاری و نصب و شرایط تولید ( لوله‌های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی ثقلی، […]

ادامه مطلب