فهرست زانو پلی اتیلنجدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۹۰ درجه

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۹۰ درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۹۰ ۱ ۲۰۰ ۹۰ ۱ ۲۵۰ ۹۰ ۱ ۳۰۰ ۹۰ ۱ ۴۰۰ ۹۰ ۱.۱ ۵۰۰ ۹۰ ۱.۳ ۶۰۰ ۹۰ ۱.۴ ۷۰۰ ۹۰ ۱.۸ ۸۰۰ ۹۰ ۲.۱ ۹۰۰ ۹۰ ۲.۳ ۱۰۰۰ ۹۰ ۲.۳ ۱۱۰۰ ۹۰ ۲.۶ ۱۲۰۰ ۹۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۶۰ درجه

در ادامه جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۶۰ درجه را مشاهده می‌کنید: قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۶۰ ۱ ۲۰۰ ۶۰ ۱ ۲۵۰ ۶۰ ۱ ۳۰۰ ۶۰ ۱ ۴۰۰ ۶۰ ۱ ۵۰۰ ۶۰ ۱ ۶۰۰ ۶۰ ۱.۱ ۷۰۰ ۶۰ ۱.۱ ۸۰۰ ۶۰ ۱.۳ ۹۰۰ ۶۰ ۱.۳ ۱۰۰۰ ۶۰ ۱.۵ ۱۱۰۰ ۶۰ ۱.۵ ۱۲۰۰ ۶۰ […]

ادامه مطلب

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجه

جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد. قطر داخلی زاویه طول ۱۶۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۲۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۲۵۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۳۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۴۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۵۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۶۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۷۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۸۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۹۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۰۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۱۰۰ ۱۵-۳۰ ۱ ۱۲۰۰ ۱۵-۳۰ […]

ادامه مطلب

زانوهای دست ساز

زانو ها در شبکه‌های آب و فاضلاب به منظور تغییر مسیر حرکت سیال استفاده می‌شوند. زانو‌های دست ساز دوجداره ، سبک ، بدون محدودیت قطر و زاویه بر اساس نیاز و سفارش مشتری ارائهمی گردند. برتری زانو‌های دست ساز این شرکت استفاده از جوش مضاعف درلبه بیرونی محل جوش می‌باشد که استحکام و آب‌بندی مطلوبی […]

ادامه مطلب