فهرست هندهولجدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن

جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد: قطر ارتفاع قطر لوله ورودی قطر لوله خروجی ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۷۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۸۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۵۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۶۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۷۰۰ Var Var Var ۸۰۰ Var Var Var […]

ادامه مطلب

هندهول و حوضچه پلی اتیلن

استفاده از هندهول به ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به شهر بابل بر می‌شود. مطالعات باستان‌شناسان از روی نوشته‌ها و نقشه‌های به جا مانده حاکی از آن است که شهر بابل از سیستم فاضلاب جامع شهری برخوردار بوده است. شبکه‌ای با طراحی ماهرانه که تمامی منطقه شهر را تحت پوشش قرار می‌داد که شامل […]

ادامه مطلب