انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب های صنعتیهنگامیکه دبی فاضلاب ورودی به سیستم تصفیه خیلی کم باشد، در نظرگرفتن واحدهای هوادهی و ته‌نشینی به صورت مجزا باعث افزایش هزینه تصفیه به ازای هر مترمکعب فاضلاب می‌شود. درچنین مواردی با انجام یک تغییر در روش لجن فعال این روش برای بکارگیری درسیستم تصفیه مناسب سازی می‌شود. طی این تغییر مخازن هوادهی و ته‌نشینی را با یکدیگر ترکیب نموده و فرآیندهای هوادهی و ته‌نشینی را به صورت متناوب و در زمانهای متوالی به انجام می‌رساند.

درتمامی روشهای مبتنی بر لجن فعال رشد میکروارگانیسم ها به صورت معلق بوده و مقداری انرژی صرف هوادهی می‌شود. در شرایطی که هزینه تامین انرژی بسیار بالا باشد، می‌توان با استفاده از روش RBC انرژی مصرفی  را کاهش داد. چرا که دراین روش میکروارگانیسم ها بر روی سطح صفحاتی گردان و نیمه مستغرق درفاضلاب چسبیده و روی آن‌ها رشد می‌کنند.

روش غشایی MBR

امروزه یکی از روشهای پیشرفته تصفیه فاضلاب روش غشایی(MBR) است که در این روش جداسازی میکروب ها توسط غشا انجام می‌شود. با نصب این غشاها در درون رآکتور بیولوژیکی دیگر نیازی به بخش‌های ته‌نشینی و فیلتراسیون نیست و همین غشاها وظیفه جداسازی فاضلاب تصفیه‌شده از لجن را انجام می‌دهند. استفاده از غشا باعث می‌شود در فضای کم، تصفیه فاضلاب با کارایی بالا انجام شود به طوری که کیفیت فاضلاب تصفیه‌شده از استانداردهای فاضلاب برای تخلیه  به آب‌های سطحی نیز  بهتر است.

روش MBBR

در سیستم  MBBR   از آکنه‌هایی(Packing) استفاده می‌شود که در مخزن هوادهی شناور می‌باشند. بیوفیلم یا لایه میکروبی، بر روی آکنه‌های غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه کننده مواد آلی را به‌عهده دارند را افزایش می‌دهند. این روش جهت حذف BOD، COD و نیتروژن بسیار مطلوب است.

این روش ترکیبی از دو فرآیند لجن فعال و فرآیند  MBBR است. به همین دلیل تواما دارای مزایای روشهای بستر ثابت و لجن فعال می‌باشد.

با ترکیب لجن فعال با قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیاد و بستر ثابت با مقاومت بالا در مقابل شوک بار آلی و بیولوژیکی می‌توان کارایی بسیار بالایی را برای این سیستم فراهم آورد.