کنترل کیفیتکنترل کیفیت

شرکت فراز تجهیز راویس با هدف رضایت مندی مشتری در چهارچوب حفظ کیفیت و رعایت استانداردهای داخلی و خارجی ، اقدام به تجهیز واحد کنترل کیفی نموده است.پرسنل مجرب و متخصص این واحد از ابتدای ورود مواد اولیه به واحد تولید تا آخرین مراحل فرآیند تولید و همچنین در کلیه مراحل انبارش و تحویل به مشتری نظارت کامل و جامع دارند.
پروسه کنترل کیفی به سه بخش کلی تقسیم می‌شود.

کنترل قبل از تولید

در این مرحله موارد اولیه از لحاظ ظاهری و فیزیکی ، رنگ ، میزان رطوبت و شاخص جریان مذاب ( MFI ) تراکم و زمان القا اکسیداسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کنترل در حین تولید

در این مرحله عمده آزمون‌ها بر مبنای وضعیت ظاهری ، پایداری حرارتی و کنترل ابعادی لوله‌ها انجام می‌گیرد.

کنترل بعد از تولید

در این مرحله نمونه‌هایی از محصول نهایی طبق استاندارد ملی ۲۱۷۸ از خطوط تولید نمونه برداری شده و طبق استاندارد ملی ۱۳۳۱ مورد بررسی قرار می‌گیرد.