جدول مشخصات فنی مخزن پلی اتیلن عمودی فراز تجیز راویس 

مدل

ظرفیت مخزن مترمکعب قطر

ارتفاع

VPBT 01

۱

۸۰۰

۲

۱۰۰۰

۱.۳

VPBT 02

۲

۱۰۰۰

۲.۵

۱۲۰۰

۱.۸

VPBT 03

۳ ۱۲۰۰ ۲.۷
۱۴۰۰

۲

VPBT 04

۴ ۱۲۰۰ ۳.۵
۱۴۰۰

۲.۶

۱۶۰۰

۲

VPBT 05

۵

۱۴۰۰

۳.۳

۱۶۰۰

۲.۵

VPBT 06

۶

۱۶۰۰

۳

۱۸۰۰

۲.۴

۲۰۰۰

۲

VPBT 07

۷

۱۶۰۰

۳.۵

۱۸۰۰

۲.۸

۲۰۰۰

۲.۳

VPBT 08

۸

۱۸۰۰

۳.۲
۲۰۰۰

۲.۶

VPBT 09

۹

۲۰۰۰

۲.۹
۲۵۰۰

۱.۸۵

VPBT 10

۱۰

۲۰۰۰

۳.۲
۲۵۰۰

۲.۱

VPBT 15

۱۵

۲۵۰۰

۳.۰۶
VPBT 20 ۲۰ ۲۵۰۰

۴

۳۰۰۰

۳

VPBT 25 ۲۵ ۳۰۰۰

۳.۵۴

VPBT 30

۳۰ ۳۰۰۰

۴.۲۵

VPBT 35

۳۵ ۳۰۰۰

۵

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *