راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۲۰ 

۸-۳- پراکنش دوده

دوده باید به صورت همگن و یکنواخت در محصول پخش شود. بدون توزیع یکنواخت، بعضی از قسمتهای محصول تحت تاثیر شرایط محیطی مانند اشعه ‌های خورشید خواهد بود. این قسمت های تحت تاثیر قرار گرفته، ضعیف تر و آسیب پذیرتر از سایر بخش ها بوده و به سرعت شروع به شکستن خواهند نمود. بنابراین توزیع دوده در محصول یک عامل اساسی می‌باشد. به همین منظور بر اساس استانداردهای مذکور در جدول ۶، نمونه ها آماده شده و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار میگیرند.

۸-۴- بازگشت حرارتی

در این آزمون یک لوله با طول معین در یک محیط حرارتی با دمای مشخص به مدت معلومی قرارگرفته، سپس طول معینی از لوله را که با علامت‌گذاری مشخص گردیده قبل و بعد از حرارت دهی اندازه گرفته و در نهایت بازگشت طولی به صورت درصد تغییر طول نسبت به طول اولیه محاسبه می‌شود. ظاهر آزمونه نباید بعد از حرارت دهی تغییر نماید.
درصد بازگشت طولی برای هر آزمونه با استفاده از رابطهی زیر محاسبه می‌شود:
= [(L0 – L)/ L0] ×۱۰۰ Ɛ
که در آن:
L0  فاصله ی بین علامت ها قبل از قراردادن آزمونه ها در آون و اندازه‌گیری شده در دمای
˚C2± ۲۳ برحسب میلی متر،
L  فاصله ی بین علامتها بعد از خارج کردن آزمونه ها از آون و اندازه‌گیری شده در دمای C˚۲± ۲۳ برحسب میلی متر می‌باشد.
Ԑ  میانگین عددی مقادیر به‌دست آمده برای سه آزمونه می‌باشد.

۸-۵- زمان القاء اکسایش

زمان القاء اکسایش به میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش اطلاق می‌شود. این مقدار توسط اندازه‌گیری تجزیه ی گرمایی،یعنی فاصله ی زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر اکسیژن و مشاهده شروع اکسایش به شکل پیک گرمازا محاسبه می‌شود.نمونه و ماده مرجع تحت گرمادهی ثابت در محیط گاز بی اثر (نیتروژن) قرار داده می‌شود. هنگامی که دما به حد معین رسید، اتمسفر گاز بی اثر توسط اکسیژن با همان سرعت جریان، جایگزین می‌شود. سپس، آزمونه در دمای ثابت نگهداشته می‌شود تا پیک اکسایش روی نمودار مشاهده شود (شکل ۳۱).

 

ادامه دارد…

۲ نظر در مورد «راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۲۰»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *