راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۲۱۸-۶- سفتی حلقوی

این آزمون رفتار سیستم را در حین نصب و پس از آن شبیه‌سازی می‌کند. هنگامی که لوله دفن می‌شود باید از سفتی مناسب برای مقاومت در برابر فشار ناشی از خاک برخوردار باشد. علاوه بر این لوله باید قادر به مقاومت در برابر فشار مضاعف ناشی از بار ترافیکی نیز باشد. آزمون سفتی حلقوی مقدار مقاومت لوله را برای شرایط مورد نظر اندازه می‌گیرد. این آزمون بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9969 و به کمک دستگاهی انجام می‌شود که دارای دوصفحه‌ی موازی بوده و لوله بین این دو صفحه تحت فشار قرار می‌گیرد. سه آزمونه از لوله به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ˚C2±۲۳ قرار می‌گیرد. سپس آزمونه در بین دو صفحه‌ی دستگاه و در حالت ثابت قرار داده می‌شود. سپس با حرکت صفحه‌ی بالایی دستگاه به سمت پایین و اعمال فشار بر روی لوله، وابسته به قطر داخلی لوله، مقدار نیروی لازم برای تغییر شکل لوله تا ۳% قطر داخلی لوله اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۳۲ نمونه‌ای از دستگاه اندازه‌گیری و نمودار نیرو-جابجایی برای آزمون سفتی حلقوی را نشان می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *