محاسبه حجم سپتیک تانک قسمت ۳ 

چند نکته:

  • طول انباره مستطیل شکل را ۲ الی ۴ برابر پهنای آن انتخاب می کنند .
  • عمق موثر برای انبار باید ۲/۱ متر باشد . (منظور از عمق موثر فاصله آزاد فاضلاب تا کف سپتیک تانک می باشد ) .
  • فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید ۳۰الی ۴۰ سانتی متر باشد .

برای زلال سازی بهتر فاضلاب معمولا سپتیک تانک ها را ۲ یا ۳ مخزنه می سازند که حجم قسمت اول را دو برابر حجم قسمت های بعدی طراحی می کنند ، که این امر برای جلوگیری از نوسانات سطحی فاضلاب و طولانی تر کردن تخلیه لجن صورت می گیرد .

  • ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولا برابر ۸۰ درصد در نظر گرفته می شود .
  • میزان تولید فاضلاب باتوجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند ۱۲ الی ۱۵ ساعت ( به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز ) طراحی می شود .

طرز ساخت فضای داخل سپتیک تانک

جریان فاضلاب بین مخازن توسط لوله باقطر ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر برقرار می شود ، ممکن است این امر بوسیله سوراخ هایی که در دیواره جداکننده به فاصله ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه میشوند انجام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرریز نشود . فاصله مرکز تا مرکز لوله ها و یا سوراخ ها ۳۰ سانتی متر در نظر می گیرند .

به منظور خروج گازهای ایجاد شده از تجزیه فاضلاب در فضای سپتیک ، از لوله ای به قطر ۱۰ سانتی متر استفاده می شود . برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط بو ارتفاع لوله تهویه را حداقل ۵/۱ متر بالاتر از ارتفاع بالاترین ساختمان در نظر میگیرند . همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه ۲ کار صورت میگیرد ؛ یادر انتهای آن توری نصب میکنند و یا با نصب زانوی ۹۰ درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زمین باز میگردانند .

برای بازدید تمیز کاری و تعمیر کردن تانک ، تعبیه دریچه عبور انسان ضروری است . به منظور جلوگیری از حرکت اغتشاشی فاضلاب ورودی که ممکن است موجب خروج کف ناشی از عمل تجزیه فاضلاب گردد ، از مانع استفاده میکنند .

این مانع ممکن است با نصب سه راهی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل تانک از حالت افقی به عمودی عملی گردد . معمولا انتهای لوله ورودی را حدود ۳۰ سانتی متر و انتهای لوله خروجی فاضلاب را ۴۰ سانتی متر پایین تر از سطح آزاد فاضلاب نصب میکنند . در حال حاضر حداکثر جمعیتی که میتوان فاضلاب حاصل از فعالیت آنها را با سپتیک تانک تصفیه نمود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر توصیه شده است .

با نصب دیوار در فضای داخل سپتیک تانک حجم آن را به دوقسمت تقسیم میکنند ، بطوریکه حجم ورود فاضلاب ۲ برابر حجم فضای قسمتخروج می باشد .

ادامه دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *