پروژه جمع آوری پساب شهرک خانهپروژه جمع آوری پساب شهرک خانه

در این پروژه ۳ عدد مخزن پلی اتیلن دوجداره به قطر ۳ و طول ۱۴.۲ متر به حجم ۱۰۰ متر مکعب که در مجموع ۳۰۰ متر مکعب می‌باشد توسط فرازتجهیز تولید و به منظور جمع آوری پساب شهرک خانه به محل پروژه ارسال گردید. در این پروژه سه مخزن مورد نظر با استفاده از کالکتوری به طول ۱۱ متر و سه ورودی و یک خروجی در محل پروژه توسط تکنسین‌های مجرب این شرکت به یکدیگر متصل شدند.