کاورینگ کابلیکی از کاربردهای لوله پلی اتیلن درصنعت کاورینگ است که به منظور پوشش دهی خطوط برق ، فیبرهای نوری ،  انواع کابل ها و اتصالات مختلف به هنگام قرارگیری در نور آفتاب ، باران و حتی قرار گرفتن در معرض مواد مخرب  استفاده می‌شود.لوله مورد استفاده جهت کاورینگ در اندازه‌ها ، اقطارو ضخامتهای مختلف قابل تولید و ارائهمی‌باشند.این لوله‌ها به لحاظ عایق بودن در برابر الکتریسیته و جریانهای هادی در عصر حاضر از استقبال زیادی برخوردار می‌باشند و به لحاظ قیمت و کیفیت(عدم خوردگی و مقاومت شیمیایی) گزینه ای مناسب جهت حفاظت بهتر وافزایش طول عمرسیم ها ، کابل ها و اتصالات مربوطه است.