گالری تصاویرگالری تصاویر

سیلو یا قطعات خاص

 

سپتیک پلی اتیلن

 

منهول پلی اتیلن

 

لوله‌های دو جداره پلی اتیلن

 

چربی گیر و مخزن پلی اتیلن

 

آزمایشگاه کنترل کیفیت

 

اتصالات پلی اتیلن

 

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن

 

لوله‌های تک جداره پلی اتیلن

 

هندهول و حوضچه پلی اتیلن