استانداردها و آزمون کیفیت لوله های پلی اتیلن فراز تجهیز راویساستانداردها و آزمون کیفیت لوله های پلی اتیلن فراز تجهیز راویس

پراکنش دوده:

دوده باید به صورت همگن و یکنواخت در محصول پخش شود. بدون توزیع یکنواخت ، بعضی از قسمت‌های محصول تحت تاثیر شرایط محیطی مانند اشعه‌های خورشید خواهد بود. این قسمت‌های تحت تاثیر قرار گرفته ، ضعیف تر از آسیب پذیرتر از سایر بخش ها بوده و به سرعت شروع به شکستن خواهند نمود. بنابراین نحوه توزیع دوده باید به عنوان یک عامل اساسی در محصول مورد بررسی قرار گیرد؛ به همین منظور بر اساس استانداردهای ذکر شده باید نمونه‌های آماده شده و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گیرند.

 بازگشت حرارتی:

در این آزمون طول مشخصی از لوله را در محیطی با دمای مشخص برای مدت زمان معینی حرارت می‌دهند؛ پس از طی شدن زمان مورد نظر تغییر طول لوله(فاصله بین قسمت‌های علامت گذاری شده) را نسبت به قبل از حرارت دیدن ثبت می‌کنند و درصد تغییر طول را محاسبه می‌نمایند.
باید توجه داشت که ظاهر لوله نباید پس از حرارت دهی تغییر نماید.

درصد بازگشت طولی برای هر لوله با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه می‌شود:
ɛ=[(L0 – L)/L0]×۱۰۰

L 0:   فاصله بین علامت ها قبل از قراردادن نمونه در آون که در دمای ͦC 2±۲۳ و برحسب میلی‌متر ثبت شده
: L   فاصله بین علامت ها پس از خارج شدن نمونه از آون که در دمای ͦC 2±۲۳ و برحسب میلی‌متر ثبت شده
:  ɛ میانگین عددی مقادیر به‌دست آمده برای سه نمونه

زمان القا اکسایش:

زمان القا اکسایش به میزان مقاومت نسبی مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش اطلاق می‌شود.به وسیله اندازه‌گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرارگرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا، زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می‌شود.شروع اکسایش به صورت به شکل پیک گرمازا محاسبه می‌شود.

نمونه و ماده مرجع تحت گرماده ثابت در محیط گاز بی اثر(نیتروژن) قرارداده می‌شود.هنگامی که دما به حد معین رسید ، اتمسفر گاز بی اثر توسط اکسیژن با همان  سرعت جریان، جایگزین می‌شود. سپس، نمونه در دمای ثابت نگهداری می‌شود تا پیک اکسایش روی نمودار مشخص شود.

 

 

سفتی حلقوی:

این آزمون رفتار نصب را در حین نصب و پس از آن شبیه سازی می‌کند.پس از دفن لوله باید از سفتی مناسب برای مقاومت در برابر فشار ناشی از خاک برخوردار باشد؛ علاوه بر این لوله باید قادر به مقاومت در برابر فشار مضاعف ناشی از بار ترافیکی نیز باشد.

آزمون سفتی حلقوی مقدار مقاومت لوله را برای شرایط مورد نظر اندازه می‌گیرداین آزمون براساس استاندارد بین المللی ISO 9969 و به کمک دستگاهی انجام می‌پذیرد که دارای دو صفحه موازی بوده و لوله بین این دو صفحه تحت فشار قرار  می‌گیرد.

این آزمون بدین روش صورت می‌پذیرد که سه نمونه لوله به مدت ۲۴ ساعت در دمای  ͦ C 2±۲۳ قرار داده می‌شود ؛ سپس نمونه‌ها در بین دو صفحه ی دستگاه و در حالت ثابت قرار داده می‌شود. سپس با حرکت صفحه بالایی دستگاه به سمت پایین و اعمال فشار بر روی لوله،مقدارنیروی لازم برای تغییر شکل لوله تا ۳% قطر داخلی لوله اندازه‌گیری می‌شود. باید توجه داشت این نیروی اعمال شده به قطر داخلی نمونه لوله بستگی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *