اطلاعات فنی سپتیک تانک پلی اتیلن(قسمت ۲)مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۱۰ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:

 • مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
 • قطر داخلی سپتیک تانک: ۱۶۰۰ میلیمتر می‌باشد.
 • طول سپتیک تانک ۹/۴ متر می‌باشد.
 • سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
 • دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
 • عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
 • ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
 • سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.

مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۱۵ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:

 • مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
 • قطر داخلی سپتیک تانک: ۱۸۰۰ میلیمتر می‌باشد.
 • طول سپتیک تانک ۹/۵ متر می‌باشد.
 • سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
 • دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
 • عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
 • ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
 • سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.

مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۲۰ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:

 • مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
 • قطر داخلی سپتیک تانک: ۲۰۰۰ میلیمتر می‌باشد.
 • طول سپتیک تانک ۴/۶ متر می‌باشد.
 • سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
 • سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
 • دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
 • عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
 • ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
 • سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *