اطلاعات فنی سپتیک تانک پلی اتیلن(قسمت ۳)مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۳۰ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:
• مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
• قطر داخلی سپتیک تانک: ۲۰۰۰ میلیمتر می‌باشد.
• طول سپتیک تانک ۵۵/۹ متر می‌باشد.
• سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
• دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
• عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
• ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
• سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.
مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۴۰ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:
• مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
• قطر داخلی سپتیک تانک: ۲۰۰۰ میلیمتر می‌باشد.
• طول سپتیک تانک ۷/۱۲ متر می‌باشد.
• سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
• دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
• عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
• ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
• سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.
مشخصات سپتیک تانک دوجداره پلی اتیلن ۵۰ متر مکعبی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس:
• مواد اولیه: HDPE80 یا HDPE100 از نوع Pipe grade.
• قطر داخلی سپتیک تانک: ۲۵۰۰ میلیمتر و یا ۲۰۰۰ میلیمتر می‌باشد.
• طول سپتیک تانک ۲/۱۰ و یا ۹/۱۵ متر می‌باشد.
• سپتیک تانک در هر طرف دارای یک کپ از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• در داخل هر سپتیک یک دیواره جدا کننده از نوع دوجداره کاملا تو پر می‌باشد.
• سپتیک تانک دارای پایه ، دریچه بازدید می‌باشد .
• دریچه بازدید به ارتفاع ۳۰۰ میلیمتر و قطر ۶۰۰ میلیمتر با درپوش پلی اتیلنی اجرا می‌گردد. درپوش مربوطه دارای دسته جهت برداشتن یا حرکت دادن است.
• عملیات جوشکاری بر اساس استاندارد DVS 2207-9 آلمان توسط پرسنل مجرب.
• ورودی و خروجی ها طبق نقشه مورد تایید خریدار اجرا می‌گردد.
• سپتیک تانک به رنگ مشکی و قابلیت مدفون شدن در خاک را دارا می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *