انواع سپتیک تانک فراز تجهیز راویس(قسمت ششم)زمان تخلیه سپتیک تانک

 1. حجم سپتیک تانک
 2. میزان فاضلاب ورودی
 3. میزان مواد جامد در فاضلاب
 4. میزان ضخامت کف تولید‌شده در سپتیک (به علت چربی ها)
 5. میزان لجن غیرقابل هضم در کف سپتیک تانک

موارد نشان دهنده‌ی مشکل سپتیک تانک

 1. برگشت فاضلاب (توالت یا دستشویی)
 2. افزایش نیتریت در چاه‌های اطراف
 3. رطوبت اطراف سپتیک‌تانک‌های بتنی
 4. بوی نامطبوع اطراف منزل (نشان دهنده نداشتن سیستم تهویه مناسب سپتیک است)
 5. در صورت خالی بودن سپتیک در مدت طولانی باعث از بین رفتن باکتری‌های مفید در سپتیک و عدم عملکرد صحیح شود.

در مورد محل نصب سپتیک باید موارد زیر رعایت گردد:

 1. فاصله مناسب از ساختمان حداقل ۳ متر
 2. عمق نصب سپتیک باید به طریقی باشد که خروجی فاضلاب ساختمان به صورت ثقلی بتواند وارد لوله ورودی سپتیک شود.
 3. در صورتیکه خروجی پساب سپتیک وارد زمن یا خاک می‌شود، زمین مورد نظر باید حداقل ۱۰ متر از ساختمان فاصله داشته باشد و حداقل ۳۰ متر از چاههای آب فاصله داشته باشد یا ۲۵ متر از کانال‌ها فاصله داشته باشد.
 4. هیچوقت جهت نصب یا بازرسی سپتیک به تنهایی کار نکنید، افتادن در سپتیک امکان مرگ انسان را دارد و هیچوقت وارد سپتیک(که استفاده شده باشد) نشوید و سر خود را از محل دسترسی سپتیک وارد سپتیک ننمایید.
 5. هیچوقت از شعله آتش در نزدیکی سپتیک (یا در زمان بازدید و بازرسی) استفاده نکنید.
 6. زیرسازی و رگلاژ محل نصب سپتیک ضرورری است (شیب سطح زیر سپتیک صفر درصد می‌باشد)
 7. در صورتیکه در محل نصب امکان تردد ماشین آلات سنگین وجود دارد توصیه می‌شود بوسیله فنس جداسازی صورت گیرد.
 8. خروجی پساب سپتیک برای تولید سبزی و گیاهان خوراکی نباید استفاده گردد.توصیه می‌شود برای درختان (مثمر با غیرمثمر) و فضای سبز استفاده گردد.

 

شاخص‌های اصلی آلودگی فاضلاب

 1. نیاز اکسیژن بیوشیمیایی، پارامتر آلودگی آلی که بیشترین مورد استفاده را دارد (BOD5) می‌باشد. روش BOD 5 روزه، عبارت است از اندازه‌گیری اکسیژن محلول استفاده شده بوسیله میکروارگانیزم ها در اکسایش بیوشیمیایی ماده آلی در مدت ۵ روز (Mg/L)
 2. نیاز اکسیژن شیمیایی – آزمون (COD) برای اندازه‌گیری محتوای آلی فاضلاب به کاربرده می‌رود(Mg/L).
 3. غلظت یون هیدروژن – پارامتر کیفی مهم در فاضلاب می‌باشد (PH) و به راحتی قابل اندازه‌گیری است.
 4. مجموع مواد جامد محلول (TDS) به Mg/L
 5. مجموع مواد معلق (TSS) به Mg/L

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *