جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن فراز تجهیز راویس 

 

جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد:

قطر

ارتفاع قطر لوله ورودی

قطر لوله خروجی

۵۰۰

۵۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۶۰۰ ۱۱۰-۱۶۰

۱۱۰-۱۶۰

۶۰۰

۷۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۸۰۰ ۱۱۰-۱۶۰

۱۱۰-۱۶۰

۶۰۰

۱۰۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۵۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰

۱۱۰-۱۶۰

۶۰۰

Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۷۰۰ Var Var

Var

۸۰۰

Var Var

Var

۹۰۰

Var Var Var
۱۰۰۰ Var Var

Var

۱۱۰۰

Var Var Var
۱۲۰۰ Var Var

Var

۱۴۰۰

Var Var Var
۱۶۰۰ Var Var

Var

۱۸۰۰

Var Var Var
۲۰۰۰ Var Var

Var

۲۵۰۰

Var Var Var
۳۰۰۰ Var Var

Var

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *