جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلنجدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد:

قطرارتفاعقطر لوله ورودیقطر لوله خروجی
۵۰۰۵۰۰۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰۶۰۰۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰۷۰۰۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰۸۰۰۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰۱۰۰۰۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۵۰۰Var۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰Var۱۱۰-۱۶۰۱۱۰-۱۶۰
۷۰۰VarVarVar
۸۰۰VarVarVar
۹۰۰VarVarVar
۱۰۰۰VarVarVar
۱۱۰۰VarVarVar
۱۲۰۰VarVarVar
۱۴۰۰VarVarVar
۱۶۰۰VarVarVar
۱۸۰۰VarVarVar
۲۰۰۰VarVarVar
۲۵۰۰VarVarVar
۳۰۰۰VarVarVar

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *