جدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلنجدول مشخصات فنی هندهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد:

قطر ارتفاع قطر لوله ورودی قطر لوله خروجی
۵۰۰ ۵۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۶۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۷۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۸۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۵۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۶۰۰ Var ۱۱۰-۱۶۰ ۱۱۰-۱۶۰
۷۰۰ Var Var Var
۸۰۰ Var Var Var
۹۰۰ Var Var Var
۱۰۰۰ Var Var Var
۱۱۰۰ Var Var Var
۱۲۰۰ Var Var Var
۱۴۰۰ Var Var Var
۱۶۰۰ Var Var Var
۱۸۰۰ Var Var Var
۲۰۰۰ Var Var Var
۲۵۰۰ Var Var Var
۳۰۰۰ Var Var Var

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *