راهنمانصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۳ 

۲-فرایند تولید

۱-۲ لوله دوجداره پلی اتیلن کاروگیت

صنعت لوله پلی اتیلن گاروگیت از نظر تکنولوژیکی ، فرآیند تولید و کنترل حین تولید به سرعت درحال پیشرفت است . فرایند اکستروژن پیوسته برای تولید این نوع لوله ها استفاده می شود .

فرایند تولید به ۵ مرحله تقسیم می شود ، این ۵ مرحله اصلی برای فرایند تولید در شکل ۳ نشان داده شده است .

این مراحل عبارتند از : آماده سازی مواد اولیه ، اکستروژن ، کاروگیت نمودن ، کالیبراسیون و پرداخت نهایی به طوریکه در طول مراحل دو تا پنج ، ارزیابی مداوم محصول توسط آزمون های کنترلی صورت می گیرد .

۱-۱-۲- آماده سازی مواد اولیه

این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است چون مستلزم مشارکت کارکنان در سطوح مختلف می باشد . آماده سازی مواد اولیه با سفارش خرید شروع گشته و با تهیه آمیزه و انتقال آن به قیف اکسترودر پایان می یابد . این مرحله به طور مستقیم به برنامه ی تولید متصل است . مراحل این فاز عبارتند از : سفارش خرید ، دریافت انبار کردن و تهیه ی آمیزه .

سفارش خرید

مواداولیه ی مورد استفاده در فرآیند تولید ، توسط کارکنان در یک تیم عملیاتی به عنوان تولید ، تضمین کیفیت و خرید ، براساس مشخصات فنی اولیه ، معیارهای مورد نیاز استاندارد محصول ، قابل اطمینان بودن تامین کننده و آزمون های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول تهیه می شود . در صورتی که مواد اولیه کیفیت مور نظر را دارا باشد سفارش و خرید محصول ممکن خواهد بود .

این مراحل به صورت اجمالی در شکل۴ قابل مشاهده می باشد .

دریافت و انبار نمودن

مواد اولیه در هنگام ورود به کارخانه ، توسط مسئول کنترل کیفیت نمونه برداری شده ، ارزیابی و تطابق مشخصات مورد درخواست با محموله ارسالی براساس مشخصات مندرج در برگه ی مشخصات بارنامه کالا صورت میگیرد . مسئول کنترل کیفیت ، آزمون های استاندارد را بر روی نمونه برای تعیین تطابق محموله و ارائه ی گزارش انجام می دهد . که در صورت مطابقت محموله ثبت و انبار می شود در صورت مغایرت محصول مواد اولیه دریافتی با استانداردهای مربوطه ، محموله عودت داده می شود .

آماده نمودن ترکیب مواد اولیه

ترکیب مواد اولیه بر  اساس نوع لوله و استاندارد محصول ، با وجود حفظ کیفیت مورد نیاز ، متفاوت خواهد بود . در طی فرایند مخلوط نمودن مواد ، حداقل ۲ و حداکثر ۵/۲ درصد دوده به عنوان محافظ اشعه ی فرابنفش اضافه می شود . مسئول کنترل کیفیت، آزمون لازم را بر روی مخلوط به منظور حصول اطمینان از درصد صحیح دوده و دارا بودن مشخصات لازم انجام می دهد  (شکل ۴) .

۲-۱-۲- اکستروژن

در مرحله ی اکستروژن ترموپلاستیک ها ، ذوب پلیمر توسط گرمای ایجاد شده داخل اکسترودر صورت می گیرد . ذوب پلی اتیلن سنگین توسط تنظیم دقیق پروفایل دمایی در نواحی مختلف براساس نوع پلیمر کنترل می شود . این کار توسط پرسنل تولید براساس دستور العمل مدون در راهنمای تضمین کیفیت و روش انجام کار می شود ( شکل ۵ ) .

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *