راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۱۳۵- نصب لوله

۱-۵ – لوله های دوجداره

۱-۱-۵- حفاری و آماده سازی ترانشه

ترانشه باید برای فراهم نمودن نصب مطلوب خطوط لوله در عمق مناسب به منظور ممانعت از آسیب ناشی از فشار زمین ، ترافیکو تعمیرات اساسی دما ایجاد گردد . یک نصب خوب مستلزم یک ترانشه متشکل از مواد  مناسب می باشد . لوله باید بر روی یک شالوده همگن و پایدار و عاری از سنگ و کلوخ قرار گیرند . شکل ۱۹ بخش های مختلف یک ترانشه را نشان می دهد .

عرض های مطلوب برای ترانشه در نصب لوله با قطرهای مختلف در جدول ۴ آورده شده است . در استاندارد AASHTO قسمت ۳۰ ، حداقل عرض ترانشه نباید کمتر از ۵/۱ برابر قطر خارجی لوله به اضافه ی (۳۰۰MM) 12INGH باشد . در  ASTM D2321 عرض ترانشه یا ۲۵/۱ برابر قطر خارجی به ۱۲ اینچ (۳۰۰ میلی متر ) مقرر شده است . بسته به قوانین محل مورد نظر ممکن است مقادیر بالاتر باشد و همچنین باتوجه به شرایط هر محل ، مقادیر قابل بهینه سازی می باشد .

عمق ترانشه توسط جغرافیای محل و شیب مورد نیاز برای لوله تعیین می شود . هرچند اگر شالوده ی مناسب در عمق مطلوب برای لوله موجود نباشد ، نیاز به حفاری مضاعف خواهد بود . وجود سنگ یا خاک های بسیار نرم کود مانند و سایر مواد مشابه تکیه گاه مناسبی نیستند و باید خارج شده و با مواد مناسب جایگزین شوند . باید با یک مهندس خاک در شرایط وجود مواد نامناسب یا خاک های نرم ، مشورت به عمل آید .

۲-۱-۵- بستر سازی

بستر باید بر روی شالوده برای توزیع یکنواخت بار در طول لوله ، آماده سازی و متراکم گردد . لوله بر روی بستر قرار می گیرید و خاکریزی و پر کردن نقاط خالی اطراف و کناره های لوله صورت می گیرد . فارغ از موقعیت محل ، بستر باید از ارتفاع کافی برخوردار باشد . در میزان ارتفاع نوع خاک نیز لحاظ شده است بنابراین بر روی سنگ یا خاک بسیار نرم و گل و لای و سایر موارد مشابه ، خاک برداری انجام شده و خاک محل با مواد گرانولی و متراکم مناسب جایگزین می شود و شیب مورد نیاز ایجاد می شود . ارتفاع و عرض های پیشنهادی برای بستر در شکل ۲۰ و جدول ۵ آورده شد است . مواد باید ار کلاس ۱ یا ۲ بوده و به اندازه ۹۵-۹۰ % استاندارد اجرایی متراکم گردد . از مواد یخ زده نباید استفاده شود .

ادامه دارد…

۴ نظر در مورد «راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۱۳»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *