محاسبه حجم سپتیک تانک قسمت ۴ 

محاسبات سپتیک تانک

برای محاسبه حجم سپتیک تانک اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است .

حجم سپتیک تانک برحسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت  و به شرح زیر است ؛

۱-اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا ۲ متر مکعب باشد ، حجم سپتیک تانک ۳ مترمکعب منظور می شود .

۲-اگر حجم فاضلاب ۲ تا ۶ متر مکعب باشد ، حجم سپتیک تانک ۵/۱ برابر حجم فاضلاب محاسبه می شود .

۳-اگر حجم فاضلاب ۶ تا ۶۰ متر مکعب باشد ، حداقل حجم سپتیک تانک مطابق رابطه زیر محاسبه می کنند ؛

V = 4500 + 0/78Q

مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز = Qو حداقل حجم سپتیک تانک = V

حوضچه چربی گیر در ساختمان های مجهز به آشپزخانه بزرگ و در موسساتی که مقدار حجم فاضلاب زیاد باشد ، حوضچه چربی گیر ضروری است ، حجم حوضچه برای هر نفر ۵ لیتر کافی است و حداقل حجم قابل قبول نیز ۱۲۰ لیتر می باشد .

زمان تخلیه سپتیک تانک به طور معمول و در شرایطی که ظرفیت سپتیک تانک خوب محاسبه شود و از ریختن مواد غیر فاضلابی جلوگیری شود ، حداقل ۱ سال مناسب خواهد بود .

از ریختن مواد ضدعفونی کننده به داخل سپتیک تانک به دلیل از بین بردن باکتری ها جلوگیری شود.

تمام لجن نباید از سپتیک تانک تخلیه گردد زیرا مقداری لجن برای شروع مجدد فعالیت های میکروب ها لازم است .

دفع فاضلاب تصفیه شده خروجی از سپتیک تانک پساب خروجی را برحسب نفوذ پذیری زمین به دو طریق دفع می کنند ؛

  • در زمین های با نفوذ پذیری زیاد : ترانشه ای به عمق ۴۵ سانتی متر حفر کرده و پساب سپتیک تانک را در آن تخلیه می کنند .
  • در زمین با نفوذ پذیری کم : فاضلاب خروجی از پساب سپتیک تانک را به داخل چاه جذبی هدایت می کنند .

در صورتی که زمین از نفوذ پذیری کمی برخوردار باشد ، می بایست با ایجاد ترانشه هایی پر از شن و ماسه دانه بندی شده سطح تماس فاضلاب با زمین را افزایش داد . ظرفیت نفوذ پذیری زمین برای فاضلاب کمتر از آب است ، زیرا مواد اضافی موجود در فاضلاب موجب بوجود آمدن مواد ژله ای می شوند .

منظور از ظرفیت نفوذ پذیری زمین این که ، مدت زمانی که لازم است سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد ۳۰ در ۳۰ سانتی متر و عمق ۴۵ سانتی متر ، به اندازه ۵/۲ سانتی متر پایین رود .

ادامه دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *