محاسبه حجم سپتیک تانک قسمت ۵ 

نکته ؛ قبل از انجام آزمایش زمین می بایست خیس شود و سپس آزمایش را انجام داد . سطح زمین لازم برای جذب فاضلاب تصفیه شده به صورت زیر محاسبه می شود ؛

با داشتن زمان جذب در صورتی که از لوله سوراخ دار و ترانشه جهت دفع فاضلاب استفاده می شود ، میتوان از رابطه زیر استفاده کرد :

Q = 1/3   /Ta + 7/5

Q: دبی فاضلاب یا بار سطحی فاضلاب وارد بر سطح جذب کننده بر حسب M3/M2.D از سطح کف ترانشه

Ta: زمان جذب برحسب دقیقه

با اطلاع از مقدار کل فاضلاب و مساحت لازم برای جذب آن میتوان با استفاده موارد زیر طول ترانشه ها را حساب کرد :

برای تداوم عمل تصفیه و تسریع واکنش های بیولوژیکی توسط باکتری های هوازی عمق ترانشه را خیلی کم و حدود ۴۵الی ۹۰ سانتی متر در نظر می گیرند ، قطر لوله پخش که در کف ترانشه نصب میشودحدود ۱۰ سانتی متر و طول آن برای واحد های کوچک ۱۰۰ متر است . جنس لوله پخش کننده فاضلاب معمولا سفال می باشد . شیب لوله ها اگر ۱۰۰ باشد۰/۳درصد و اگر ۱۰۰ الی ۳۰۰ باشد ، ۰/۵درصد انتخاب می شود . حداقل فاصله بین دیوار دو ترانشه معمولا ۱ متر انتخاب می شود .

در دفع فاضلاب در صافی های شنی معمولا دو ردیف می باشد ردیف بالا به قطر ۱۰ سانتی متر برای پخش فاضلاب در صافی و ردیف زیرین برای جمع آوری فاضلاب صاف شده تعبیه می شود . مقدار فاضلابی که که در هر متر مربع از صافی شنی در روز می تواند عبور کند ۴۵ لیتر است که معادل جذب در حدود ۲۳ دقیقه می باشد . عمق بستر ماسه ۷۵ سانتی متر می باشد .

در صورتی که از چاه برای دفع پساب سپتیک تانک استفاده شود ، مقدار فاضلاب جذب شده در هر متر مربع سطح دیوار چاه از رابطه زیر بدست می آید :

Q=1.76 / Ta+7.5

Q: دبی فاضلاب یا بار سطحی فاضلاب وارد بر سطح جذب کننده بر حسب M3/M2.D از سطح کف ترانشه

Ta: زمان جذب برحسب دقیقه

در محاسبات نفوذپذیری چاه سطح کف چاه را در نظر نمی گیرند ، همچنین برای جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی لازم است کف چاه حداقل ۱/۵ الی ۳ متر بالاتر از آب زیر زمینی باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *