نگهداری و انبارداری محصولات پلی اتیلن درمحل نصبلوله پلی اتیلن مشکی می‌توانند زیر حفاظ یا در فضای آزاد انبار گردند. این لوله‌ها به دلیل دارا بودن مقدار مناسب از دوده به طور مناسب در برابر نور خورشید محافظت می‌شوند ولیکن لوله پلی اتیلن بدون افزودنی مناسب باید درزیر حفاظ انبار شوند ودر معرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرند.

همچنین موارد زیر در نگهداری محصولات باید رعایت شود:

  • لوله‌ها در زمین مسطح ومحکم انبار شوند
  • لوله‌ها از اشیا و یا لبه‌های تیز دورباشند
  • لوله‌ها بایدبه دوراز حرارت وگرمای شدید باشند
  • ابتدا و انتهای لوله‌ها باید بسته یا پوشانده شوند
  • دمای انبارش ترجیحا ما بینتا ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد اگر لوله‌ها در دمایی پایین تر نگهداری شوند،قبل از استفاده باید دمای آن تقریبا به ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد.
  • رطوبت نسبی انبار باید زیردرصد بوده واز وقوع چگالش ممانعت به عمل می‌آید.

تا جایی که ممکن است لوله‌ها باید به کمک بسته‌بندی یا نگهداری درمحل‌های غیر قابل نفوذ در برابر هوا محافظت گردد. همچنین به علت مخرب بودن ازن انبار نباید حاوی تجهیزاتی با قابلیت تولید ازن از قبیل لامپ‌های بخار جیوه وتجهیزات الکتریکی با ولتاژ بالا باشد.  لوله‌ها باید تا حد ممکن به صورت رها وبه دور از هرگونه تنش ( فشاری وکشش) انبار گردند چون تغییر شکل می‌تواند منجر به ایجاد ترک وتغیر دائمی‌شود. لوله‌ها باید ازهرگونه تماس با حلال ها، روغن ومواد نفتی،گازها وسایر مواد نیمه‌جامد درطول زمان انبار شدن دور نگه داشته شوند.
تماس مستقیم با برخی فلزات مانند منگنز،آهن وبه ویژه مس و آلیاژهای آن ازقبیل برنج وترکیبات آن اثرات مخربی بر روی بعضی از لوله‌ها دارد. بنابراین باید که به دور از این فلزات انبار شوند و یا به کمک یک لایه ای از مواد مناسب مانند کاغذ یا پلی اتیلن محافظت شوند.

رعایت موارد ذکرشده در بالا  باعث افزایش عمر مفید لوله‌ها درطی زمان انبار شدن می‌شود وباید در طول این مدت زمان پارامتر‌های ذیل به صورت دوره ای مورد بررسی وتوجه قرار گیرند:

تغییرشکل دائمی ،آسیب مکانیکی ،صاف شدن انحناها ومانند آنها، چسبناکی،سختی یا نرمی قابل توجه در سطح واشر ترک‌ها (با استفاده از ذره بین)