پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر فریدون شهر اصفهانپکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر فریدون شهر اصفهان

مسکن مهر فریدونشهر دارای ۲۶۴ واحد مسکونی می‌باشد که با توجه به دفع غیر بهداشتی فاضلاب آن محدوده به لحاظ زیست محیطی دچار مشکل شد و باعث نارضایتی شدید اهالی گردید . مدیر آبفای منطقه عنوان نمود: با توجه به بررسی های متعدد کارشناسی در خصوص دفع فاضلاب این مجموعه بهترین گزینه نصب پکیج تصفیه فاضلاب است .چرا که با نصب پکیج، دفع بهداشتی فاضلاب در کوتاهترین زمان ممکن صورت می پذیرد.

گروه صنعتی فراز تجهیز راویس پکیج تصفیه فاضلاب مربوطه را با ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز به جهت رفع مشکل پیش آمده برای شهروندان مسکن مهر فریدون شهر تولید و به مرحله اجرا رسانید.

در ساخت این مخازن نیز همانند سایز مخازن تولیدی گروه صنعتی فراز تجهیز راویس از سیستم تولید دوجداره ، مواد اولیه HDPE EX3 و استانداردهای روز دنیا از جمله استاندارد جوش اکستروژنی DVS2207,09 استفاده کرده است.
مخازن برای شرایط دفنی طراحی گردیدند تا کمترین فضای ممکن را اشغال کند.