استانداردها و آزمون کیفیت لوله های پلی اتیلن فراز تجهیز راویساستانداردها و آزمون کیفیت لوله پلی اتیلن

استاندارد های مورد استفاده در مورد لوله پلی اتیلن به شرح زیر می‌باشند:

استانداردهای ISIRI

 • الف) روا داری قطرخارجی و ضخامت جداره لوله پلی اتیلن ۱۳۳۱ISIRI
 • ب) آیین نامه کاربرد و نصب لوله تحت فشار ترمو پلاستیک در زیر خاک ۲۰۰۲ISIRI
 • ج) روش‌های نمونه برداری و آزمون لوله پلی اتیلنISIRI2178

استانداردهای ISO

 • الف) قطر اسمی و فشار اسمی لوله ترموپلاستیک۱۶۱/۱ISO
 • ب) روا داری های قطر خارجی و ضخامت جداره لوله پلی اتیلن۳۶۰۷ISO

استانداردهای BSI

 • الف) مشخصات لوله پلی اتیلن۶۴۳۷,۳۲۸۴  BSI
 • ب) مشخصات ، ابعاد و فشار لوله ترمو پلاستیک ۵۵۵۶ BSI
 • ج) مشخصات لوله پلی اتیلن آبی رنگ تا قطر ۶۳ میلی‌متر۶۶۷۲BSI
 • د) مشخصات لوله پلی اتیلن مشکی رنگ تا قطر ۶۳ میلی‌متر ۶۷۳۰BSI

استانداردهای DIN

 • الف) لوله پلی اتیلن سخت–تیپ ۲ – ابعاد DIN 8074
 • ب) لوله پلی اتیلن سخت – تیپ ۲ – آزمایش    DIN 8075
 • ج) لوله پلی اتیلن سخت– تیپ ۲ – ابعاد    DIN 8076-3

استانداردهای ASTM

 • الف) مشخصات لوله پلی اتیلن    ASTM D-3350
 • ب) مشخصات لوله پلی اتیلن    ASTM D-2104
 • د) مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر داخلی    ASTM D-2239
 • ه) مشخصات لوله پلی اتیلن با کنترل قطر خارجی    ASTM D-2447
 • و) طبقه بندی لوله پلی اتیلن    ASTM D-2737

استاندارهای AWWA

لوله پلی اتیلن تحت فشار آب به قطر ۴ تا ۳/۰ اینچ ANSI _ AWWA C-906 , C-901

همچنین لوله تحت فشار(آب‌رسانی) باید مطابق استانداردهای INSO 14427-2 / ISO 4427 / ASTM D3035 و لوله پلی اتیلن دوجداره (کاروگیت) باید براساس استتانداردهای ISIRI 9116-3 / ISO EN 13476-3 / ASTM F894 تولید گردند. فهرستی از مهم ترین آزمون‌ها و استانداردهای مربوطه در جدول زیر جمع‌بندی شده است.

 

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *