اصطلاحات محیط زیست قسمت اوللجن فعال  Activated Sludge

روش تصفیه ثانویه بیولوژیکی است کهدر آن فاضلاب تحت شرایط هوازی با حضور لجن فعال قرار میگیرد. حضور میکرواُرگانیزم ها در این فرایند باعث حذف آلاینده ها و مواد آلی از فاضلاب می شود.در این روش یک مرحله تهنشینی جهت جداسازی لجن از پساب نیاز می باشد.

اکسیژن خواهی بیولوژیکی   Biological Oxygen Demand  و یا   BOD

میزان اکسیژنی مصرفی توسط فعالیت های میکروبیولوژیکی در یک نمونه تحت شرایط استاندارد برای مدت زمان ۵ دوره در دمای۲۰ درجه را در اصطلاحBOD  می گویند . این روش یکی از معیار های تعیین قابلیت زوال بیولوژیکی میکروارگانیزم ها در نمونه مورد نظر می باشد .

فیلتر بیولوژیکی  (بیوفیلتر)  FilterBiological

یکی از انواع تصفیه ثانویه بیولوژیکی است که شامل بستری از مواد چسبنده (لاستیک ، الیاف ، سنگ و غیره ) می باشد .در این روش از تصفیه میکروارگانیزم ها با مصرف اکسیژن و چسبیدن بر روی سطح بستر باعث زوال و از بین رفتن مواد آلی موجود میگردد .

آشغال خوردکنComminutor:

یک وسیله ای است که جهت خرد کردن و تبدیل تکه های بزرگ به تکه های بزرگ به تکه های کوچک در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد .

هوادهی گسترده   Extended Aeration

یک نوع روش تصفیه بیولوژیکی ثانویه است که در این روش میکروارگانیزم ها در مخزن هوادهی معلق بوده و تحت تاثیر هوای کافی و طولانی مدت بین ۱۸ الی۳۰ ساعت  دچار زوال بیولوژیکی فاضلاب می شود . این روش معمولا بازده بسیار بالایی در حذف مواد آلی دارد.

PH

معیاری جهت سنجش اسیدیته یا قلیاییتآب و بر اساس غلظت یون هیدروژن H  مثبت در آب می باشد . مقدار PH برابر است با منفی غلظت یون H مثبت در آب می باشد . بنابراین نمونه ای با PH برابر ۶ ، ۱۰ برابر از نمونه ای با PH برابر ۷ قدرت قدرت اسیدی بیشتری دارد . نمونه با ۷=PH  را به عنوان نمون خنثی در نظر میگیرند . اسیدهای قوی میتوانند PH های نتفی داشته باشند . به عنوان مثال نمونه ای با ۱- = PH دارای غلظت هیدروژنی برابر با ۱۰ مول بر لیتر خواهد داشت . بازهای قوی غلظت یون هیدروژن پایین و هیدروکسیل بالایی دارند . قوی ترین باز قلیاییت برابر ۱۴ دارد . باکتری های بسیار کمی در PH های بالاتر از ۱۱ میتوانند زندگی کنند .

ذرات معلق جامد Supsended Solid

ذرات معلق در یک مایع که شامل ذرات قابل تهنشینی و ذرات غیر قابل تهنشینی می باشد. کل ذرات معلق با عبور نمونه از یک صافی با قطر ذرات حدود ۴۵/۰ میکرومتر خشک کردن کاغذ در درجه حرارت ۱۰۵ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت و وزن کردن صافی بدست خواهد آمد . اختلاف وزن صافی در حالت اولیه با حالت ثانویه که شامل ذرات معلق می باشد ، نمایانگر وزن ذرات جامد فیلتر شونده می باشد.

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *