جدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجهجدول مشخصات فنی زانوهای پلی اتیلن ۳۰-۱۵ درجه در ادامه قابل مشاهده می‌باشد.

قطر داخلی زاویه طول
۱۶۰ ۱۵-۳۰ ۱
۲۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۲۵۰ ۱۵-۳۰ ۱
۳۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۴۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۵۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۶۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۷۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۸۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۹۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۱۰۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۱۱۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۱۲۰۰ ۱۵-۳۰ ۱
۱۴۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۱
۱۶۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۱
۱۸۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۲
۲۰۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۳
۲۵۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۴
۳۰۰۰ ۱۵-۳۰ ۱.۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *