استانداردها و آزمون کیفیت لوله های پلی اتیلن فراز تجهیز راویس۲روش‌های آزمون:
نرخ جریان جرمی مذاب
نرخ جریان مذاب بر اساس استانداردهای مذکور در جدول قبل تعیین می‌شود. گرانول‌های پلی اتیلن مواد اولیه یا تهیه شده از سطح مقطع لوله داخل محفظه ی دستگاه قرار داده شده و آزموندر دمای ۱۹۰ ͦ c و تحت وزنه ی ۵ کیلوگرمی انجام می‌شود. نتیجه ی آزمون حاصل میانگین ۵ اندازه‌گیری جداگانه و در واحد g/10 min بیان می‌شود.
درصد وزنی دوده
هدف از این آزمون تعیین درصد وزنی مقدار دوده ای است که به عنوان رنگدانه و محافظت کننده در برابر UV استفاده می‌شود. دوده محافظت بسیار موثری را در برابر لوله در معرض آفتاب فراهم می‌کند. تاثیر و کارایی محافظت دوده به مقدار آن در محصول بستگی دارد.
ترموگرویمتری یک روش مناسب برای اندازه‌گیری کمّی مقدار دوده می‌باشد؛ که در این روش از یک کوره الکتریکی استفاده می‌شود.جهت اندازه‌گیری مقدار دوده باید که نمونه را در دمایی مشخص در داخل کوره حرارت داده شود و پس از طی شدن زمان معین ، برای خنک شدن نمونه و رسیدن به دمای اتاق باید که نمونه را در داخل دسیکاتور قرار داده شود و پس از خنک شدن با دقت ۰.۰۰۰۱ گرم وزن شود.
مقدار دوده به کمک وزن کاهش یافته و به کمک معادله ی زیر محاسبه می‌شود:
درصد وزنی دوده = [(Mr – M0) / Ms] × ۱۰۰
Mr :جرم باقی مانده پس از سوختن در محفظه احتراق تحت محیط نیتروژن
:M0جرم خاکستر
Ms :جرم اولیه نمونه

 

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *