جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کورتیوبجدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن کورتیوب در ادامه قابل مشاهده می‌باشد:

قطر اسمیقطر داخلیطول استاندارداتصالاتمقاومت حلقوی ۱۶KNm3مقاومت حلقوی ۳۱.۵KNm3مقاومت حلقوی۶۴KNm3
۳۰۰۳۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۴۰۰۴۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۵۰۰۵۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۶۰۰۶۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۸۰۰۸۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۱۰۰۰۱۰۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۱۲۰۰۱۲۰۰۶کوپلر واشر سرخود
۱۴۰۰۱۴۰۰۶جوش اکستروژن
۱۶۰۰۱۶۰۰۶جوش اکستروژن
۱۸۰۰۱۸۰۰۶جوش اکستروژن
۲۰۰۰۲۰۰۰۶جوش اکستروژن
۲۵۰۰۲۵۰۰۶جوش اکستروژن
۳۰۰۰۳۰۰۰۶جوش اکستروژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *