جدول مشخصات فنی مخازن پلی اتیلن افقیمدل ظرفیت تانک قطر طول
HTP 01 ۱ ۱۰۰۰ ۱.۲۸
HTP 02 ۲ ۱۲۰۰ ۱.۸
HTP 03 ۳ ۱۲۰۰ ۲.۶۵
HTP 04 ۴ ۱۲۰۰ ۳.۵۴
HTP 05 ۵ ۱۴۰۰ ۳.۳
HTP 08 ۸ ۱۴۰۰ ۵.۲
HTP 10 ۱۰ ۱۶۰۰ ۴.۹۷
HTP 12 ۱۲ ۱۶۰۰ ۵.۹۷
HTP 15 ۱۵ ۱۸۰۰ ۵.۹
HTP 18 ۱۸ ۲۰۰۰ ۵.۸
HTP 20 ۲۰ ۲۰۰۰ ۶.۴
HTP 25 ۲۵ ۲۵۰۰ ۵.۱
HTP 30 ۳۰ ۲۵۰۰ ۶.۱
HTP 40 ۴۰ ۲۵۰۰ ۸.۱
HTP 50 ۵۰ ۲۵۰۰ ۱۰.۱
HTP 60 ۶۰ ۲۵۰۰ ۱۲.۲
HTP 70 ۷۰ ۳۰۰۰ ۹.۹
HTP 80 ۸۰ ۳۰۰۰ ۱۱.۳۲
HTP 85 ۸۵ ۳۰۰۰ ۱۲.۰۳
HTP 90 ۹۰ ۳۰۰۰ ۱۲.۶
HTP 100 ۱۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴.۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *