جدول مشخصات فنی منهول پلی اتیلنجدول مشخصات فنی منهول پلی اتیلن در ادامه قابل مشاهده می‌باشد:

قطر آدم رو ( Shaft ) قطر لوله ورودی قطر لوله خروجی
۱۰۰۰ ۱۶۰ ۱۶۰
۱۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
۱۰۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰
۱۰۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
۱۰۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰
۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
۱۰۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
۱۲۰۰ ۸۰۰-۱۶۰ ۸۰۰-۱۶۰
۱۶۰۰ ۱۰۰۰-۱۶۰ ۱۰۰۰-۱۶۰
۱۶۰۰ ۱۲۰۰-۱۶۰ ۱۲۰۰-۱۶۰
۲۰۰۰ ۱۴۰۰-۱۶۰ ۱۴۰۰-۱۶۰
۲۰۰۰ ۱۶۰۰-۱۶۰ ۱۶۰۰-۱۶۰
۲۵۰۰ ۱۸۰۰-۱۶۰ ۱۸۰۰-۱۶۰
۲۵۰۰ ۲۰۰۰-۱۶۰ ۲۰۰۰-۱۶۰
۳۰۰۰ ۲۵۰۰-۱۶۰ ۲۵۰۰-۱۶۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *