جدول مشخصات فنی چربی‌گیرهای پلی اتیلن افقیمدل ظرفیت سپتیک تانک قطر طول
HGTP 01 ۱ ۱۰۰۰ ۱.۲۸
HGTP 02 ۲ ۱۲۰۰ ۱.۸
HGTP 03 ۳ ۱۲۰۰ ۲.۶۵
HGTP 04 ۴ ۱۲۰۰ ۳.۵۴
HGTP 05 ۵ ۱۴۰۰ ۳.۳
HGTP 08 ۸ ۱۴۰۰ ۵.۲
HGTP 10 ۱۰ ۱۶۰۰ ۴.۹۷
HGTP 12 ۱۲ ۱۶۰۰ ۵.۹۷
HGTP 15 ۱۵ ۱۸۰۰ ۵.۹
HGTP 18 ۱۸ ۲۰۰۰ ۵.۸
HGTP 20 ۲۰ ۲۰۰۰ ۶.۴
HGTP 25 ۲۵ ۲۵۰۰ ۵.۱
HGTP 30 ۳۰ ۲۵۰۰ ۶.۱
HGTP 40 ۴۰ ۲۵۰۰ ۸.۱
HGTP 50 ۵۰ ۲۵۰۰ ۱۰.۱
HGTP 60 ۶۰ ۲۵۰۰ ۱۲.۲
HGTP 70 ۷۰ ۳۰۰۰ ۹.۹
HGTP 80 ۸۰ ۳۰۰۰ ۱۱.۳۲
HGTP 85 ۸۵ ۳۰۰۰ ۱۲.۰۳
HGTP 90 ۹۰ ۳۰۰۰ ۱۲.۶
HGTP 100 ۱۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴.۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *