راه‌اندازی بلندترین خط لوله انتقال اتیلن جهان در ایرانعبدالحسین بیات با اشاره بە راه اندازی خط لوله اتیلن غرب، گفت: تاکنون تا کیلومتر یکهزار و ۶۰ این خط لوله، اتیلن تزریق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌ با اعلام اینکه همزمان با تزریق اتیلن بە خط لوله اتیلن غرب، مجتمع پتروشیمی کاویان هم در مدار بەره بردایر قرار گرفته است، تصریح کرد: کاویان بە عنوان تامین کننده خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب تاکنون بە مرحله تثبیت تولید رسیده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون مجتمع پلیمر کرمانشاه آخرین مراحل راه اندازی را پشت سر می‌گذارد، بیان کرد: با تزریق اتیلن بە خط لوله اتیلن غرب امکان تامین خوراک واحد پلیمر کرماشناه هم فراهم می‌شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه پیش بینی می‌شود امسال در مجموع هشت طرح و پروژه تازه پتروشیمی راه اندازی شوند، تاکید کرد: با بە پایان رسیدن دوره تولید آزمایشی این طرح‌های تازه پتروشیمی افتتاح رسمی خواهند شد.

ظرفیت نهایی خط لوله اتیلن جهان ۲٫۵ میلیون تن در سال بوده در حال حاضر ساخت ایستگاه‌های تقویت این خط لوله پتروشیمی بە پایان رسیده و در مدار بەره برداری قرار گرفته است.

عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی کاویان در سال ۱۳۸۵ آغاز شده است کە با بەره برداری از این واحد پتروشیمیایی علاوه بر تامین خوراک خط لوله اتیلن عرب، سالانه حدود دو میلیون و ۱۸۰ هزار تن بە ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده می‌شود.

خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب در فاز اول از طریق پتروشیمی کاویان (الفین ۱۱) بە ظرفیت ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و پتروشیمی مروارید با تولید یک میلیون و ۵۰ هزار تن اتیلن در سال تامین شود.

پیش بینی می‌شود با بەره برداری نهایی از خط لوله اتیلن غرب و ساخت ۱۱ مجتمع پتروشیمی در مسیر این خط لوله پلی اتیلن در مجموع بیش از سه میلیون و ۵۰۰ تن بە ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی ایران افزوده شود.