راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره – انبار داری در محل نصبانبار داری در محل نصب

نحوه انبارداری و ذخیره به نوع زمین و نوع وسایل در دسترس بستگی دارد. عموماً زمینی که برای انبار کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مسطح باشد. زمین می‌تواند مصنوعی باشد و با اسفالت یا شن (شکلهای ۰۶ و ۰۷) پوشیده شده باشد یا زمینی با پوشش چمن باشد (شکل ۰۹).

48

در شرایط ایده‌آل (شکل ۰۶-۰۸) لوله‌ها را می‌توان تا ارتفاع ۲۵۰۰ میلیمتری روی هم چید. لوله با طول ۴ متر و بیشتر می‌بایست روی سه ورقه چوبی قرار گیرند.( شکل ۰۸) لوله با طول کمتر از ۴ متر باید با استفاده از دو ورقه چوبی ثابت نمود.

از غلتیدن لوله‌ها و افتادن آن‌ها روی زمین جلوگیری نمایید.

اگر در محل انبار قطرهای گوناگونی از لوله‌ها را دارید، می‌توانید لوله کوچکتر را در داخل لوله بزرگتر قرار دهید. با وجود این حداقل می‌بایست بین لوله‌ی که در داخل هم قرار می‌گیرند،۲۰۰ میلیمتر اختلاف قطر وجود داشته باشد، بنابراین:
•    DN 300 در DN 500
•    DN 400 در DN 600
•    DN 500 در DN 700
•    و..
این روش تنها در مورد لوله‌هایی که در پایین و در تماس با زمین قرار می‌گیرند قابل استفاده است. در صورتیکه در لوله‌هایی که در بالای سایر لوله‌ها قرار دارد، استفاده شود، می‌تواند باعث دفرم شدن و تغییر شکل لوله‌ها گردد.
اگر هیچ ورقه چوبی به عنوان حایل بین لوله‌ها وجود نداشته باشد، حتی اگر زمین کاملا مسطح باشد، نمی‌توان لوله‌ها را تا حداکثر ارتفاع مجاز روی هم چید. در چنین حالتی تنها اجازه چیدن لوله‌ها تا حداکثر ارتفاع ۱۰۰۰ میلیمتر را دارید (شکل ۱۰). کیفیت زمین چندان اهمیتی ندارد.

 در هر حال باید اطمینان حاصل کنید که لوله‌ها نتها در قسمتهای ابتدا و انتها ( ساکت و اسپیگوت) با زمین تماس ندارند.

قسمتهای ابتدا و انتهای لوله (ساکت و اسپیگوت) تلرانس ابعادی بسیار کمی دارند که برای اتصال مطمین در مراحل بعدی باید از دفرم شدن و تغییر شکل آن‌ها در حین نگهداری جلوگیری به‌عمل آید.

49

تمامی محصولات تولیدی این شرکت دارای پایدارکننده‌های UV می‌باشند، با وجود این محصولاتی که برای کاربردهای زیرزمینی تولید می‌شوند، میزان کمتری از این پایدارکننده را نسبت به محصولات کاربردی در هوای آزاد دارا می‌باشند. دقت داشته باشید که شما نمی‌توانید بیش از یک سال این محصولات را در هوای آزاد انبارداری نمایید.

50

همانند سایر مواد، ابعاد پلاستیک‌ها نیز در اثر افزایش درجه حرارت تغییر می‌کنند و اگر دمای هوا بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد، منهول‌ها، اتصالات یا لوله بزرگ تغییرات کمی در ابعاد خواهند داشت. بدلیل اینکه قسمتهای ابتدا و انتهای لوله (ساکت و اسپیگوت) با تلرانس ابعادی بسیار کمی ساخته می‌شوند، در شرایط زیر می‌بایست دقت مضاعفی در انبارداری نمایید:
•    دمای هوا بیش از ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد.
•    قطر لوله‌ها/منهول‌ها بیش از ۱۷۰۰ میلیمتر باشد.
•    زمان انبارداری در محل بیش از ۲۴ ساعت باشد.
در چنین شرایطی، لوله یا منهول را از داخل از قسمت تحتانی تا تاج لوله را با استفاده از یک میله فولادی و قرار دادن دو تخته چوبی در دو انتهای آن نگه دارید (شکل ۱۱-۱۲).
اگر لوازم مورد نیاز برای این کار را در اختیار ندارید یا فراموش کردید که چنین اقدامی را انجام دهید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از قرار دادن لوله یا اتصال در داخل کانال آنرا اندازه‌گیری نمایید. قطر داخلی را در محورهای عمودی و افقی اندازه بگیرید. اگر اندازه قطر داخلی در جهت محور عمودی بیش از ۱% کمتر از جهت افقی باشد، می‌بایست که لوله را در جای خود دقیقاً ۹۰ درجه بچرخانید. چنین اقداماتی می‌بایست حداقل ۶ ساعت قبل از نصب لوله در کانال انجام گیرد (شکل ۱۳).

51