راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۱۷ 

۲-۲-۵-دفن کردن لوله

لوله های پلی اتیلن می توانند از طریق جوش یا اتصالات فشاری بر روی زمین به هم متصل شده و سپس به آسانی داخل ترانشه قرار داده شوند.در حین ایجاد مهار برای خطوط لوله ی دفن شده ، ایجاد مهاردر شیرها و انتهای آزاد لوله ها میز توصیه می شود . تمام تکیه گاه های موقت مانند پایه ها و میخ های تراز و… باید قبل از خاکریزی از زیر لوله خارج گردند .

 • فاصله از سسیستم های زمینی : در لوله گذارهای موازی یا متقاطع با رسانه ها یا کابل ها که منتشر کننده ی گرما هستند ، لوله های پلی اتلین باید از طریق فاصله ی کافی ، محافظت مناسب در برابر گرما یا سایر اقدامات مقتضی محافظت گردند.
 • فاصله تا رسانا ها و کابل ها تا محدوده ی ۱KV : هنگامی که لوله ها در گودال های باز بدون اقدامات محافظتی خاص هستند ، در نقاط تقاطع حداقل فاصله باید به اندازه ی ۱M حفظ شود . در لوله گذاری موازی حداقل فاصله بسته به نصف قطر اسمی لوله ی بزرگتر و در صورت امکان بیشتر از ۰.۲M بدون اقدامات محافظتی خاص باید رعایت شود .
 • فاصله تا کابل ها ی بالا ی ۱KN : در تقاطع ها وجود حداقل  ۲M فاصله الزامی می باشد. در لوله گذاری موازی ، حداقل فاصله ی مورد نیاز  ۰.۴M می باشد . در محل های پر تراکم بدون اقدامات محافظتی خاص فاصله نباید کمتر از۰.۲M باشد . اگر این فاصله ممکن نباشد اقدانات مقتضی از قبیل استفاده از صفحات یا پوشش های حرارتی میانی برای محافظت از لوله های گاز صورت می گیرد.

قبل از دفن لوله:

 • لوله های تحویل گرفته شده کنترل شود.
 • جزییات تولید کنترل شود.
 • صدمات ناشی از حمل و نقل انبارش مورد توجه قرار گیرد.
 • صحت ابعادی بررسی می شود.
 • اتصالات لوله ها باید بدون ایجاد تنش اضافی در محل اتصال انجام می گیرد.

 ۳-۲-۵- خاکریزی

مواد مورد استفاده در خاکریزی ترانشه برای لوله های پلی اتیلن لازم نیست از یک گرید خاص باشد و امکان استفاده از مواد حفاری شده که برای یک تراکم معمولی مناسب می باشد وجود دارد. به عنوان مثال مخلوط شن و ماسه با حداکثر اندازه ی دانه های ۲۰mm برای پر کردن تا ارتفاع ۳۰۰mm  بالای لوله مناسب می باشد.

۴-۲-۵- عمق پوشش

به طور کلی حداقل عمق برای پوشش لوله های پلی اتیلن به شرح زیر می باشد:

 • mm 500 برای محل عاری از اعمال بار
 • mm 600 برای محل تحت بار وسایل نقلیه سبک
 • mm 800 برای محل تحت بار وسایل نقلیه سنگین

ادامه دارد

۳ نظر در مورد «راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره ۱۷»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *