آشنایی با سپتیک تانک یک طبقهسپتیک تانک (انباره یا ایمهاف تانک)  ساده‌ترین نوع تصفیه‌خانه‌های تک واحدی است که تصفیه‌ی مکانیکی (ته‌نشینی) و تصفیه‌ی زیستی با کمک باکتری‌های بی‌هوازی همزمان در آن انجام می‌گیرد. سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک  از انباره‌های سرپوشیده ای که معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد کوچک آن به صورت پیش ساخته در کارخانه، یا مواد پلی اتیلنی تهیه می‌شود. فاضلاب پس از ورود به سپتیک تانک یا انباره و به علت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته‌نشینی از دست می‌دهد و از سوی دیگر سپتیک تانک یا انباره بیرون می‌رود.
مواد ته‌نشین شده به صورت لجن در کف سپتیک تانک یا انباره با کمک باکتری‌های بی‌هوازی هضم می‌شود. به طوری که سپتیک تانک یا انباره هر دو سال یک بار نیاز به خالی کردن پیدا می‌کند.
برای بهتر زلال سازی فاضلاب، معمولاً سپتیک تانک‌ها یا انبارها یا ایمهاف تانکها را از دو قسمت و یا سه قسمت می‌سازند. حجم قسمت نخستین را دو برابر قسمت‌های بعدی سپتیک تانک یا انباره انتخاب می‌کنند تا اینکه تا حدودی نوسان‌های فاضلاب را جبران نمایند و دیگر آنکه مواد جامد بیشتری در آن ته‌نشین گردد.
جریان فاضلاب میان قسمت‌های مختلف سپتیک تانک یا انباره با کمک سوراخ‌های پیش بینی شده در دیوارهای جداکننده ی قسمت ها انجام می‌گیرد. در هر صورت ورود و خروج فاضلاب باید در عمق ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتری در زیر سطح آن انجام گیرد تا مواد شناور از سپتیک تانک یا انباره فاضلاب بیرون نرود. برای بیرون فرستادن گازهای تولید‌شده از عمل باکتری‌های بی‌هوازی در سپتیک تانک یا انباره ، لازم است لوله‌های تهویه ای به قطر ۱۰ سانتی‌متر که تا سقف ساختمان مجاور امتداد می‌یابد پیش بینی شود.