طراحی و ساخت و نصب سپتیک پلی اتیلنسپتیک پلی اتیلن در اصل یک مخزن ته نشینی ساده می باشد که در آن سرعت فاضلاب پس از ورود به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و این امر باعث می شود که اکثر مواد جامد معلق موجود در فاضلاب خروجی ساختمانها و سازمانها به داخل سپتیک پلی اتیلن به صورت لجن در کف آن ته نشین شود. با گذشت زمان در داخل لجن ته نشین شده باکتری های بی هوازی ایجاد می شود و آنها با هضم مواد معلق موجود در فاضلاب باعث می شوند تا حدی این آلودگی از فاضلاب ورودی حذف گردد. نتیجه این فرایند تبدیل لجن به مواد آبکی و گازی می باشد.
اصولاً تخلیه لجن در سپتیک پلی اتیلن حداکثر سالی یکبار مورد نیاز می باشد که البته این مسأله بسیار بستگی به نوع فاضلاب و حجم مواد معلق جامد موجود در فاضلاب ورودی دارد.
در تمام طول مدت زمان بهره برداری از سپتیک پلی اتیلن باید به این نکته دقت داشت که حجم ورودی فاضلاب با حجم خروجی فاضلاب از سپتیک پلی اتیلن با هم برابر می باشد .برای نصب سپتیک پلی اتیلن باید یکسری موارد را مورد توجه قرار داد و در هنگام نصب رعایت نمود.

از جمله این شرایط میتوان به موارد ذیل اشاره نمود؛
 سپتیک تانک در همه شرایط می بایست در محلی به دور از نهرها و آبگیرها نصب گردد.
 در محلی نصب گردد که کاملاً هموار باشد.
 در جهت مخالف وزش بادهای غالب منطقه مربوطه نصب گردد.
 عمق در نظر گرفته شده برای سپتیک پلی اتیلن در حدود ۱ الی ۵/۱ متر از تاج سپتیک تانک می باشد.
 در محلی نصب گردد که تردد ماشین آلات نباشد.
اما برای طراحی و ساختار درونی سپتیک تانک نیز به جهت بالا بردن راندمان سپتیک تانک لازم است موارد ذیل در نظر گرفته شود؛
 طول بخش اولیه داخلی سپتیک تانک حداقل ۲ برابر طول بخش ثانویه سپتیک تانک در نظر گرفته شود.
 قطر و طول ، طوری در نظر گرفته شود که طول تقریباً ۳ برابر قطر باشد، مگر در موارد خاص به دلایلی مانند کمبود فضا ملزم به طراحی خاصی باشید. در غیر این صورت رعایت موارد فوق الذکر از اهمیت بالایی برخوردار است.
 فاصله سطح فاضلاب یا به عبارتی تراز خروجی فاضلاب از ساختمان به تاج سپتیک پلی اتیلن در حدود ۳۰ الی ۴۰ سانتی متر باشد تا اینکه فاضلاب به شکل ثقلی با شیب کافی از خروجی به سمت ورودی سپتیک پلی اتیلن هدایت شود.
 حجم سپتیک بر حسب زمان ماند ، ۲۴ ساعت در نظر گرفته شود حتی برای بیشتر کردن راندمان بهتر است که حجم سپتیک تانک را بر اساس این فرمول محاسبه و طراحی کنید ؛
Q :حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز V= Q + 1
به عنوان مثال اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز ۲ متر مکعب باشد ، حجم سپتیک تانک باید ۳ متر مکعب در نظر گرفته شود تا زمان ماند کافی برای فاضلاب ورودی محیا شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *