فرآیند تولید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت(قسمت یکم)فرآیند تولید لوله پلی اتیلن دوجداره کاروگیت

صنعت لوله پلی اتیلن کاروگیت از نظر تکنولوژیکی، فرآیند تولید و کنترل حین تولید به سرعت در حال پیشرفت است. فرآیند تولید این لوله‌ها به صورت اکستروژن پیوسته می‌باشد که به طورکلی به ۵ مرحله تقسیم می‌شود که عبارتند از:

۱آماده سازی مواداولیه

این مرحله ازاهمیت زیادی در فرآیند تولید برخوردار است چون مستلزم مشارکت کارکنان در سطوح مختلف می‌باشد. آماده سازی مواد اولیه با سفارش خرید شروع گشته و با تهیه ی آمیزه و انتقال آن به قیف اکسترود پایان می‌یابد.این مرحله به طور مستقیم به برنامه‌های تولید متصل است. مراحل این فاز عبارتند از سفارش خرید، دریافت، انبار کردن و تهیه آمیزه.

سفارش خرید

مواد اولیه مورد استفاده در فرآیند تولید، توسط کارکنان در یک تیم عملیاتی به عنوان تولید، تضمین کیفیت و خرید بر اساس مشخصات فنی مواد اولیه، معیارهای مورد نیاز استانداردهای محصول، قابل اطمینان بودن تامین کننده و آزمون‌های کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تهیه شده از آن تایید می‌شود. در صورتی که مواد اولیه کیفیت مورد نظر را دارا باشد سفارش و خرید محصول صورت خواهد گرفت.

دریافت و انبار نمودن

مواد اولیه درهنگام ورود به کارخانه، توسط مسئول کنترل کیفیت نمونه برداری شده  ارزیابی می‌شود، در صورت مطابقت مشخصات مورد درخواست با محموله‌ی ارسالی بر اساس مشخصات مندرج در برگه‌های مشخصات کالا و بارنامه مسئول کنترل کیفیت، آزمون‌های استاندارد را بر روی نمونه برای تعیین تطابق محموله و ارائهگزارش انجام می‌دهد و در صورت مغایرت مواد اولیه دریافتی با استاندارد مربوطه،محموله عودت داده می‌شود.

آماده نمودن ترکیب مواداولیه

ترکیب مواد اولیه برحسب نوع لوله، استاندارد محصول و با توجه به حفظ کیفیت مورد نیاز متفاوت خواهد بود.
در طی فرآیند مخلوط نمودن مواد، حداقل  ۲ و حداکثر ۵/۲ درصد دوده به عنوان محافظ اشعه ی فرابنفش اضافه می‌شود. مسول کنترل کیفیت آزمون لازم را بر روی مخلوط به منظور حصول اطمینان  دارا بودن مشخصات لازم را از طریق آزمون‌های ذیل انجام می‌دهد.

  1. آزمون شاخص جریان مذاب( MFI)
  2. آزمون چگالی( تراکم)
  3. آزمون پایداری حرارتی( OIT)
  4. آزمون تست رطوبت
  5. آزمون تراکنش دوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *