تعیین قیمت لوله پلی اتیلن تک جداره و راهنمای خریدقیمت لوله پلی اتیلن بر اساس وزن مواد مصرف شده برای تولید آن سنجیده می‌شود. به عنوان نمونه اگر قیمت هر کیلوگرم لوله پلی اتیلن ۵۰۰۰ تومان باشد، بر اساس جدول مشخصات لوله‌ها هر متر لوله با قطر اسمی ۹۰ میلیمتر و ساخته شده با مواد PE100 و تحمل فشار PN8 به میزان ۱٫۱۸ کیلوگرم وزن دارد. بنابراین قیمت هر متر از این لوله پلی اتیلن برابر با ۶۵۰۰ تومان می‌باشد.

روش عمومی برای محاسبه قیمت لوله پلی اتیلن این است که هر مقدار فشار (PN) افزایش یابد، وزن لوله پلی اتیلن بیشتر شده و قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین هنگام خرید لوله پلی اتیلن تک جداره می‌بایست قیمت هر کیلو از آن را بدانید سپس خودتان از طریق جدول قیمت هر متر لوله پلی اتیلن مورد نظرتان را مشخص کنید. البته می‌توانید از فروشنده لوله پلی اتیلن نیز بخواهید هم وزن هر کیلو و هم قیمت هر متر لوله را به شما بگوید.