موارد نشان دهنده عملکرد نامناسب سپتیک تانک پلی اتیلنموارد زیر شامل مهم‌ترین علایم نشان دهنده‌ی عملکرد نامناسب سپتیک تانک یا انباره تعفن می‌باشند:

  • برگشت فاضلاب (توالت یا دستشویی)
  • رطوبت اطراف سپتیک تانک‌های یا انباره‌های تعفن یا ایمهاف تانک‌های بتنی
  • افزایش نیتریت در چاه‌های اطراف
  • بوی نامطبوع اطراف منزل (نشان دهنده نداشتن سیستم تهویه مناسب سپتیک تانک است).
  • در صورت خالی بودن سپتیک تانک در مدت طولانی باعث از بین رفتن باکتری‌های مفید در سپتیک تانک و عدم عملکرد صحیح شود.