جدول مشخصات فنی سپتیک تانک پلی اتیلن افقیمدل ظرفیت سپتیک تانک قطر طول
HSTP 01 ۱ ۱۰۰۰ ۱.۲۸
HSTP 02 ۲ ۱۲۰۰ ۱.۸
HSTP 03 ۳ ۱۲۰۰ ۲.۶۵
HSTP 04 ۴ ۱۲۰۰ ۳.۵۴
HSTP 05 ۵ ۱۴۰۰ ۳.۳
HSTP 08 ۸ ۱۴۰۰ ۵.۲
HSTP 10 ۱۰ ۱۶۰۰ ۴.۹۷
HSTP 12 ۱۲ ۱۶۰۰ ۵.۹۷
HSTP 15 ۱۵ ۱۸۰۰ ۵.۹
HSTP 18 ۱۸ ۲۰۰۰ ۵.۸
HSTP 20 ۲۰ ۲۰۰۰ ۶.۴
HSTP 25 ۲۵ ۲۵۰۰ ۵.۱
HSTP 30 ۳۰ ۲۵۰۰ ۶.۱
HSTP 40 ۴۰ ۲۵۰۰ ۸.۱
HSTP 50 ۵۰ ۲۵۰۰ ۱۰.۱
HSTP 60 ۶۰ ۲۵۰۰ ۱۲.۲
HSTP 70 ۷۰ ۳۰۰۰ ۹.۹
HSTP 80 ۸۰ ۳۰۰۰ ۱۱.۳۲
HSTP 85 ۸۵ ۳۰۰۰ ۱۲.۰۳
HSTP 90 ۹۰ ۳۰۰۰ ۱۲.۶
HSTP 100 ۱۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴.۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *