راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره – قسمت سوم 1. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت اول
 2. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت دوم
 3. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت سوم
 4. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت چهارم
 5. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت پنجم
 6. راهنمای نصب لوله پلی اتیلن دو جداره – قسمت ششم

۳-  دستورالعمل‌های جابه جایی، انبارش و حمل و نقل

۳-۱- لوله دوجداره

۳-۱-۱- دریافت

روش کار به شرح زیر می‌باشد:

 1. محل تخلیه ی بار باید دارای سطحی صاف، محکم و عاری از سنگ و اجسام زاید باشد و محموله باید به سمت محل تخلیه هدایت گردد.
 2. کنترل کل محموله برای تایید کیفیت انجام گرفته و لیستی از محصولات معیوب تهیه گردد.
 3. در حین خالی نمودن بار باید مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن پرسنل یا محصولات صورت گیرد. مقدار کل محموله بر اساس بارنامه کنترل شده و محصولات ناقص درج می‌شود.
 4. محصولات معیوب به منظور بازرسی بعدی و حصول اطمینان از ثبت شدن توسط راننده کامیون نگه داشته می‌شوند.
 5. بارگیری مجدد محصولات معیوب باید با هماهنگی واحد خدمات مشتری تامین کننده و با تنظیم درخواست مجدد برای جایگزینی موارد معیوب صورت گیرد.

۳-۱-۲- جابه جایی

لوله‌ها و اتصالات بسته به نوع محصول و درخواست مشتری به صورت مجموعه یا واحد به محل نهایی منتقل می‌شوند. به منظور جلوگیری از وارد شدن هرگونه آسیب به لوله‌ها و اتصالات، باید از انداختن لوله‌ها و اتصالات جلوگیری نموده و فرد مسئول به رعایت اصول و دستورالعمل ها اهتمام ورزد.

۳-۱-۳- مجموعه‌ها

تخلیه بار به شکل مجموعه به کمک لیفتراک و مشابه روش بارگیری صورت می‌گیرد و رعایت اصول زیر الزامی می‌باشد:

 1. از رها کردن لوله‌ها از ارتفاع یا پرتاب کردن لوله‌ها به داخل ترانشه اکیدا جلوگیری گردد.
 2. لوله‌ها به شکل مجموعه تخلیه شده، بر روی سطح صاف چیده شده و بیشتر از ۲ مجموعه بر روی هم قرار نگیرد.
 3. مجموعه‌ها با استفاده از بلوک ها یا نگهدارنده‌های مناسب دیگر در محل مربوطه تثبیت شوند.
 4. زنجیر یا کابل‌های منفرد برای بلند نمودن مجموعه استفاده نگردد. از بست‌های چوبی برای نگهداشتن مجموعه به هنگام بلند کردن استفاده نشود.
 5. از تسمه‌ها با فاصله ی باز و مطابق شکل ۱۱ برای بلند نمودن لوله‌ها استفاده شود.
 6. اگر تجهیزات لازم برای تخلیه بار به صورت مجموعه در دسترس نباشد، دستورالعمل مربوط به تخلیه انفرادی بار دنبال شود.

نحوه ی استفاده از تسمه برای جابجایی لوله¬ها به محل مورد نظر
۳-۱-۴- تخلیه انفرادی

 1. لوله‌ها یک به یک از کامیون تخلیه گردند، از پرتاب شدن یا رها کردن لوله‌ها از ارتفاع ممانعت به عمل آید.
 2. حداقل یک نفر هر انتهای لوله را نگه داشته و مقررات ایمنی در هنگام جابه جا نمودن لوله‌ها رعایت گردد.
 3. لوله با قطر کوچکتر یا مساوی ۴۰۰mm را می‌توانند به صورت دستی جابجا گردند (شکل ۱۲).حمل لوله با قطر کوچکتر یا مساوی 400mm
 4. قطرهای ۵۰۰-۷۰۰mm و همچنین طول‌های ۳m از لوله با قطر ۱۲۰۰mm باید با استفاده از لیفتراک جابجا شوند. برای این منظور باید یک نوار به وسط لوله بسته شود (شکل ۱۳).جابجایی لوله با قطر 525 تا 750 میلی‌متر و طول 3متری از لوله باقطر 1200 میلی‌متر
 5. برای سهولت جابجایی قطرهای بیشتر و مساوی ۹۰۰mm اتصال در دو نقطه به فاصله ی ۳m از هم صورت می‌گیرد (شکل ۱۴).
 6. شاخه‌های لیفتراک مستقیما در تماس با بدنه ی داخلی یا خارجی لوله‌ها قرار نگیرد.

جابجایی لوله باقطر بزرگتر یا مساوی 900mm

 ۳-۱-۵- انبار نمودن در محل

لوله‌ها و اتصالات به شکل انفرادی یا مجموعه به محل مورد نظر منتقل می‌شوند و باید به صورت مناسب در محل انبار گردند.

 1. لوله را در یک سطح صاف و عاری از منبع حرارتی بالا و در محلی دور از تابش خورشید قرار گیرند.
 2. حداکثر ارتفاع پشته برای انبار کردن لوله‌ها به شکل مجموعه به اندازه ی دو مجموعه می‌باشد (۳m).
 3. حدکثر ارتفاع پشته ی لوله‌ها در محل ۱.۵m می‌باشد.
 4. برای جلوگیری از سقوط لوله‌ها و ریزش پشته‌ها که می‌تواند موجب آسیب به لوله یا افراد گردد از گوه یا تکه ی چوبی استفاده گردد (شکل ۱۵).
 5. برای لوله با اتصال سرخود به منظور جلوگیری از عدم تعادل پشته یا آسیب به اتصالات، در هنگام چینش، جهت لوله‌ها به صورت یک در میان عوض گردد (شکل ۱۵).انبار نمودن لوله دوجداره
 6. لوله با قطربیشتر از ۷۰۰mm باید به صورت مجزا بر روی سطح زمین قرار داده شوند.
 7. در طول نصب از دستورالعمل‌های بخش ۳-۱-۴ برای جابجایی لوله‌ها استفاده شود.

۳-۱-۶- حمل لوله‌ها داخل یکدیگر

ممکن است لوله با قطر کوچکتر داخل لوله با قطر بزرگتر قرار داده شوند. معمولا در این موارد روش‌های بارگیری و حمل و نقل و انبار نمودن خاصی مورد نیاز می‌باشد. در صورت نیاز و با هماهنگی تامین کننده اقدامات لازم قبل از بارگیری صورت می‌گیرد. در حالت کلی دستورالعمل‌های زیر باید رعایت گردد:

 1. برای بلند کردن لوله‌ها داخل یکدیگر باید حداقل از دو نوار منعطف در دو نقطه استفاده و از استحکام کافی نوارهای مورد استفاده برای تحمل وزن لوله‌ها اطمینان حاصل گردد (شکل ۱۶).
 2. لوله داخل یکدیگر (تو در تو) برای حمل و نقل مناسب می‌باشند اما هنگام انبار کردن، پشته نمودن آن‌ها توصیه نمی-گردد.
 3. خارج کردن لوله تو در تو باید در محل مورد نظر صورت گیرد. خارج نمودن لوله از کوچکترین و داخلی ترین لوله و به وسیله شاخک لیفتراک که به منظور جلوگیری از آسیب به سطح داخلی لوله با یک لایه پوشیده شده است صورت می‌گیرد (شکل ۱۷).

استفاده از دو نوار در دونقطه برای بلند کردن لوله داخل یکدیگر (تو در تو)

خارج نمودن لوله داخل یکدیگر به کمک لیفتراک