طراحی مناسب لوله های کاروگیت پلی اتیلنجهت طراحی مناسب و بهینه یک لوله دوجدار پلی اتیلن برای یک پروژه به عنوان مثال فاضلابی لازم است که در فرایند محاسباتی با هدف مهندسی ارزش موارد ذیل را مد نظر قرار داد و براساس این موارد نوع پروفیل و لوله کاروگیت پلی اتیلن مناسب یک پروژه را انتخاب نمود؛

  • فشار خاک ؛ منظور از فشار خاک همان بارهایی است که بر سطح خارجی لوله کاروگیت پلی اتیلن دفنی وارد می شود بستگی زیادی به خواص خاک اطراف و مقاومت حلقوی لوله کاروگیت پلی اتیلن در نظر گرفته شده دارد. در لوله های کاروگیت پلی اتیلن با توجه به ویژگی انعطاف پذیر بودن، فشار عمودی باعث ایجاد خمش می شود که آن خود منجر به ایجاد یک فشار افقی از سوی خاک ریخته شده در اطراف لوله است و این در حالی است که فشار مربوطه در لوله های بتنی یا صلب بصورت عمودی بدون هیچگونه فشار عکس العملی افقی و یا عمودی می باشد. طی آزمایشات انجام شده درخصوص بارهای وارده به لوله، این نتیجه حاصل شد که بار وارده بر لوله های کاروگیت پلی اتیلن مدفون بطور قابل ملاحظه ای بسیار کمتر از بار وراده بر لوله های صلب و بتنی می باشد.

هنگام بار گذاری بر روی لوله های صلب مدفون ، بیشتر بار وارده توسط خود لوله برداشته و کنترل میشود ولیکن در لوله های کاروگیت پلی اتیلن مدفون، خاک اطراف لوله مربوطه بیشترین بار احتمالی را کنترل و تحمل می کند. لوله های انعطاف پذیر ، قدرت و تحمل نیروی بار خاک بالاسری خود را از انعطاف پذیریشان بدست می آورند.

اصولا بارهایی که بر یک لوله کاروگیت پلی اتیلن مدفون وارد می شود را میتوان به ۲ دسته تقسیم بندی کرد؛

  • بارهای استاتیک؛ همان بار مرده وارد بر لوله و یا به عبارتی همان وزن و خاک بالای سر لوله کاروگیت پلی اتیلن مدفون می باشد . البته این نوع بار میتواند به شکل های دیگر نیز وارد شود مثل بارهایی که از طرف فوندانسیون ها وارد می شود و یا اینکه اگر لوله کاروگیت پلی اتیلن در محلی که سطح آب زیر زمینی بالا مدفون شده باشد، فشار آب زیر زمینی وارد بر آن را نیز میتوان در رده نیروهای استاتیکی قرار داد.
  • بار های دینامیکی ؛ منظور همان بار های زنده ای است که در اثر ترافیک عبوری در بزرگراه ها ، خطوط راه آهن و یا فرودگاه ها بر لوله کاروگیت پلی اتیلن دفنی وارد میشود.

 

  • عمق دفن لوله های کاروگیت پلی اتیلن مدفون؛ عمق دفن لوله کاروگیت پلی اتیلن می بایست در طراحی و محاسبات مربوطه در نظر گرفته شود چرا که هرچه عمق دفن بالاتر باشد، بار استاتیکی هم بالا رفته و در نتیجه لازم است تا حدی بدنه لوله کاروگیت پلی اتیلن را قوی تر در نظر بگیریم.
  • سختی و سفتی خاک در زیر اطراف و بالای لوله کاروگیت پلی اتیلن؛ نوع خاک از لحاظ ساختاری بسیار مهم می باشد پس لازم است حتما در حین محاسبات در راستای انتخاب بهترین لوله پلی اتیلن دوجداره برای شرایط یک پروژه نوع خاک منطقه و نوع خاک مورد استفاده در زیر و اطراف و بالای سر لوله مدفون پلی اتیلن را در نظر بگیریم.
  • سطوح آبهای زیر زمینی؛ با توجه به اینکه جرم حجمی پلی اتیلن نسبت به آب کمتر است لذا تاثیر آبهای زیر زمینی بر روی آن میتواند دو چندان باشد می بایستی سطح آب های زیر زمینی را در شرایط پروژه علی الخصوص محل نصب لوله کاروگیت پلی اتیلن مد نظر قرار دهیم و با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق لوله کاروگیت پلی اتیلن با مقاومت حلقوی مناسب را برای شرایط پروژه انتخاب کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *