ارائه طرح های پژوهشی و فناوری جهت درج در نشریه شهرابمشاور مدیرعامل و مدیرکل مرکز تحقیقات و خودکفایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، به منظور اطلاع‌رسانی دستاوردهای پژوهشی و فناوری صنایع مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در نشریه شهراب در طی نامه ای خواستار معرفی طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌های انتقال و بومی سازی فناوری ها و طرح‌های نوآوری شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن و اتصالات، در نامه مهندس مرتضی مجتهدی، مشاور مدیرعامل و مدیرکل مرکز تحقیقات و خودکفایی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به مهندس محسن جمالیان، رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن آمده است:
با عنایت به برنامه ریزی صورت گرفته به منظور اطلاع‌رسانی دستاوردهای پژوهشی و فناوری صنایع مرتبط با صنعت آب و فاضلاب در نشریه شهراب به صورت ویژه نامه، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به شرکت‌های عضو آن انجمن محترم در جهت معرفی طرح‌های تحقیقاتی و پروژه‌های انتقال و بومی‌سازی فناوری ها و طرح‌های نوآوری اعلام گردیده و مطالب جمع‌بندی شده به آدرس پست الکترونیکی مرکز (research@nww.ir) ظرف مدت ۱۵ روز ارسال گردد.

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی بر روی وب سایت مرکز (isrc.nww.ir) بارگذاری خواهد شد.