جدول مشخصات فنی مخزن پلی اتیلن عمودیمدلظرفیت مخزن مترمکعبقطرارتفاع
VPBT 01۱۸۰۰۲
۱۰۰۰۱.۳
VPBT 02۲۱۰۰۰۲.۵
۱۲۰۰۱.۸
VPBT 03۳۱۲۰۰۲.۷
۱۴۰۰۲
VPBT 04۴۱۲۰۰۳.۵
۱۴۰۰۲.۶
۱۶۰۰۲
VPBT 05۵۱۴۰۰۳.۳
۱۶۰۰۲.۵
VPBT 06۶۱۶۰۰۳
۱۸۰۰۲.۴
۲۰۰۰۲
VPBT 07۷۱۶۰۰۳.۵
۱۸۰۰۲.۸
۲۰۰۰۲.۳
VPBT 08۸۱۸۰۰۳.۲
۲۰۰۰۲.۶
VPBT 09۹۲۰۰۰۲.۹
۲۵۰۰۱.۸۵
VPBT 10۱۰۲۰۰۰۳.۲
۲۵۰۰۲.۱
VPBT 15۱۵۲۵۰۰۳.۰۶
VPBT 20۲۰۲۵۰۰۴
۳۰۰۰۳
VPBT 25۲۵۳۰۰۰۳.۵۴
VPBT 30۳۰۳۰۰۰۴.۲۵
VPBT 35۳۵۳۰۰۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *