جدول مشخصات فنی مخزن پلی اتیلن عمودیمدل ظرفیت مخزن مترمکعب قطر ارتفاع
VPBT 01 ۱ ۸۰۰ ۲
۱۰۰۰ ۱.۳
VPBT 02 ۲ ۱۰۰۰ ۲.۵
۱۲۰۰ ۱.۸
VPBT 03 ۳ ۱۲۰۰ ۲.۷
۱۴۰۰ ۲
VPBT 04 ۴ ۱۲۰۰ ۳.۵
۱۴۰۰ ۲.۶
۱۶۰۰ ۲
VPBT 05 ۵ ۱۴۰۰ ۳.۳
۱۶۰۰ ۲.۵
VPBT 06 ۶ ۱۶۰۰ ۳
۱۸۰۰ ۲.۴
۲۰۰۰ ۲
VPBT 07 ۷ ۱۶۰۰ ۳.۵
۱۸۰۰ ۲.۸
۲۰۰۰ ۲.۳
VPBT 08 ۸ ۱۸۰۰ ۳.۲
۲۰۰۰ ۲.۶
VPBT 09 ۹ ۲۰۰۰ ۲.۹
۲۵۰۰ ۱.۸۵
VPBT 10 ۱۰ ۲۰۰۰ ۳.۲
۲۵۰۰ ۲.۱
VPBT 15 ۱۵ ۲۵۰۰ ۳.۰۶
VPBT 20 ۲۰ ۲۵۰۰ ۴
۳۰۰۰ ۳
VPBT 25 ۲۵ ۳۰۰۰ ۳.۵۴
VPBT 30 ۳۰ ۳۰۰۰ ۴.۲۵
VPBT 35 ۳۵ ۳۰۰۰ ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *