دلایل استفاده پلی اتیلن در صنعت لوله سازیموفقیت در بکار گیری مواد پلی اتیلن در لوله‌های پلی اتیلن، لوله‌های دوجداره کاروگیت پلی اتیلنی ، لوله‌های دوجداره اسپیرال کاروگیت پلی اتیلنی، لوله‌های دوجداره اسپیرال پلی اتیلنی، اتصالات پلی اتیلنی، منهول پلی اتیلنی و حوضچه پلی اتیلنی به راحتی و اتفاقی بدست نیامده، بلکه سیستم به دلیل داشتن فواید و مزایای فراوان در مقابل سیستمهای سنتی آهنی، فولادی و سیمانی نظیر عدم پوسیدگی تحت هر شرایطی داشتن انعطاف در مقابل حرکت، رانش و نشست خاک و نشت ناپذیری از محل جوشها، پدیده‌هایی که در سایر انواع لوله باعث از بین رفتن آنها حتی قبل از رسیدن عمر پیش بینش شده برای آنها می گردند، به دست آورده است.

از آنجاییکه پلی اتیلن ماده ای بی روح (inert) می‌باشد، بر خلاف آهن و سیمان در مقابل خاکهای اسیدی و با سایر شرایط فاسد کننده قابل پیش بینی و یا غیر قابل پیش بینی مقاوم بوده و هرگز آسیب نخواهد دید. هیچ گونه نیاز به روکش مجدد به منظور مقاوم سازی آنها در مقابل شرایط محیطی مختلف نداشته و در نتیجه هزینه اضافی چه حال و چه آینده در بر نخواهد داشت.

خاصیت انعطاف پذیری لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن ، لوله‌های دوجداره کاروگیت پلی اتیلنی ، لوله‌های دوجداره اسپیرال کاروگیت پلی اتیلنی ، لوله‌های دوجداره اسپیرال پلی اتیلنی ، اتصالات پلی اتیلنی، منهول پلی اتیلنی و حوضچه پلی اتیلنی در مقابل رانش زمین، زلزله و یا تغییرات دما، فوق العاده بوده و تنها لوله‌های انتقال آب و گاز پلی اتیلن در زلزله ۱۹۹۵ ژاپن سالم باقی ماندند.

چون لوله‌های پلی اتیلن اغلب بوسیله جوش بهم پیوند داده می شود، لذا فاقد ریسک نشت از محل جوشها بوده، در صورتیکه سیستم‌های دیگر از محل اتصالات و درزهای انجام شده به کرات آسیب دیده اند.