محاسبه حجم سپتیک تانک قسمت ۱ 

مخزن سپتیک تانک در واقع یک مخزن ته نشینی کوچک می باشد که به دلیل زمان ماند طولانی ، تحت اثر باکتری های بی هوازی به حالت معلق در می آید . سرپوشیده نمودن آن به منظور جلوگیری از مزاحمت از بوی نامطبوع می باشد . نظر به اهمیتی که مخزن سپتیک در کاهش آلودگی و مواد آلی فاضلاب دارد ، اغلب به عنوان یک راه حل موقت دفع فاضلاب به کار می رود . در این روش کلیه فاضلاب منزل به وسیله فاضلاب رو ساختمانوارد مخزن می شود .

فعل و انفعالات درون سپتیک تانک پلی اتیلن

فعل و انفعالاتی که در مخزن سپتیک صورت میگیرد عبارتست از پالایش ابتدایی فاضلاب که همان تهنشینی است ، حتما موادی که در مخزن تهنشین و یا رونشین می شوند مراحلی از تصفیه را میگذرانند .

مخزن به نحوی طراحی میشود که فاضلاب ورودی به آن تقریبا بین یک تا سه روز باقی می ماند . مواد معلق نسبتا سنگین فاضلاب به صورت لجن در کف مخزن تهنشین شده و بیشتر مواد معلق سبک و ازجمله روغن و چربی به تدریج به شکل کف غلیظی در سطح مایع شناور میشود . وقتی که مقداری فاضلاب وارد مخزن میشود به اندازه حجم آن پساب از لوله خروجی دفع میشود .

تهنشینی لجن در کف مخزن

لجن تهنشین شده در کف مخزن در اثر فعالیت باکتری های بی هوازی تجزیه گردیده ایجاد گاز مینماید . نتیجه فعل و انفعالات مزبور ، کاهش قابل ملاحظه ای حجم لجن می باشد و به همین دلیل معمولا تخلیه لجن مخزن هر ۲ تا ۴ سال یکبار برحسب زمان ماند اولیه ضرورت می یابد . در پساب مخزنی که صحیح  طراحی و اجرا شده است مواد معلق و تیرگی کمی وجود خواهد داشت معذالک هنوز کاملا صاف نیست و بوی مخصوص فاضلاب میدهد . بعلاوه پساب مذبور احتمالا از نظر بهداشت به علت برداشتن باکتری های بیماری زا ، کیست و تخم کرم هایی که کاملا از بین نرفته اند مخاطره انگیز میباشد.

همزمان و متناوب با تجزیه لجن در مخزن گاز تولید می گردد که به صورت حباب های ریز به سوی سطح مایع صعود می نماید . گاز های مزبور در حین برخورد به فاضلاب وارده مولکولهای آن را با موجودات ریز که عامل اصلی عملیات تجزیه اند جذب می کنند . ذرات مزبور در سطح مایع تجمع یافته و به تدریج آن را سنگین و ضخیم می کند . تا آنجا که کف مذکور در اثر افزایش وزن اندکی ریز سطح مایع قرار می گیرد .گسترش لایه های شناور گاهی به میزانی است که سطح زیرین آن حتی تا درون فاضلابروی اصلی نیز ادامه می یابد .

پیدایش این وضع معمولا همزمان با افزایش لجن در کف مخزن است  و در نتیجه گذرگاه فاضلاب در داخل مخزن آنقدر کوچک می شود که فرصت کافی برای تهنشین شدن مواد معلق فاضلاب تازه تخلیه باقی نمی ماند و در نتیجه پساب مخزن مقدار قابل توجهی مواد شناور مشاهده خواهد شد . اشکال مزبور را میتوان با تخلیه منظم مخزن مرتفع کرد.

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *