استانداردها و تست های لوله های پلی اتیلناستاندارد های مربوط به لوله های پلی اتیلن شامل استاندارد های ملی ، استاندارد های اتحادیه اروپا و استاندارد های بین المللی ISO می باشد .
استاندارد های ملی شامل موارد ذیل می باشد؛
 ISIRI 9116-1 : در خصوص الزامات عمومی و مشخصات عملکردی لوله و اتصالات پلی اتیلن با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و اتصال فاضلاب زهکشی مدفون شده در زیر خاک است.
 ISIRI 9116-2 : در خصوص لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف لوله و اتصالات پلی اتیلن ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب مدفون شده در زیر خاک است.
 ISIRI 9116-3 : در خصوص لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و خارجی دندانه دندانه و یا ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب مدفون شده در زیر خاک است.
استانداردهای اتحادیه اروپا شامل موارد ذیل می باشد؛
 EN 13476-1: شامل الزامات عمومی و مشخصات عملکردی لوله و اتصالات پلی اتیلن با دیوار ساختمند می باشد.
 EN 13476-2: شامل الزامات عمومی و مشخصات عملکردی لوله و اتصالات پلی اتیلن  سطح داخل صاف و بیرون صاف می باشد.
 EN 13476-3: شامل الزامات عمومی و مشخصات عملکردی لوله و اتصالات پلی اتیلن سطح صاف و بیرون دندانه دندانه و ساختمند می باشد.
 EN 13476-4: شامل دستور العمل های لازم برای انطباق و نصب لوله های پلی اتیلن ساختمند می باشد.
از جمله دیگر استانداردهای موجود درباره لوله پلی اتیلن میتوان به استانداردهای بین المللی ISO اشاره نمود که در ادامه خلاصه ای درخصوص آنها ارائه شده است.
 ISO 21138-1 ؛ این استاندارد در خصوص لوله های پلی اتیلن که در راستای انتقال پساب به صورت ثقلی می باشد، است و بیشتر درخصوص مشخصات مواد اولیه مصرفی و چگونگی عملکرد لوله ها و اتصالات پلی اتیلن می باشد.
 ISO 21138-2 ؛این استاندارد نیز همچون استاندرهای مطرح شده قبلی(ISIRI 9116-2 و EN 13476-2) در خصوص لوله های دو جداره پلی اتیلنی است که دارای سطح داخلی و خارجی صاف هستند.
 ISO 21138-3 ؛ این استاندارد نیز مانند استانداردهای (EN 13476-3 وISIRI 9116-3 ) در خصوص الزامات عمومی و مشخصات عملکردی لوله های پلی اتیلن است که دارای سطح داخلی صاف و سطح بیرونی دندانه دندانه یا به عبارتی ساختمند می باشند ، است.
علاوه بر استاندارهای فوق که تمامی شرکتهای تولیدی موظف به رعایت تمامی موارد اعلامی برای تولید انواع لوله های پلی اتیلن می باشند ، تمامی شرکتهای تولید کننده موظف به داشتن آزمایشگاهی کالیبره در محل کارخانه برای انجام تست های تکمیلی و لازم با هدف ارتقاع سطح کیفی تولید زیر نظر متخصصین می باشند.
در آزمایشگاه های فوق الذکر ، تست هایی توسط متخصصین آزمایشگاه در زمینه ها و جهات مختلف بررسی محصولات و مواد اولیه مصرفی برای تولید محصولات که همان لوله های پلی اتیلن می باشد صورت می گیرد.
از جمله تست هایی که در آزمایشگاه این مجموعه صنعتی انجام می پذیرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛
الف) تست و آزمایش بر روی مواد اولیه که از طریق نمونه برداری براساس استاندارد EN 13476-4معمولاً صورت می پذیرد یکی از انواع آزمایش هایی است که در محل آزمایشگاه کارخانه صورت می پذیرد و خود شامل تست ها و آزمایشات زیر می باشد؛
o بررسی وضعیت ظاهری مواد اولیه
o تست تعیین شاخص جریان مذاب (MFR)
o تعیین چگالی
o آنالیز حرارتی
o تعیین پایداری حرارتی(OIT)
o تعیین درصد دوده
o تعیین پراکنش و توزیع دوده
o مقاومت در برابر ترک زایی تنشی محیطی (ESCR)
o خصوصیات فیزیکی مکانیکی مواد اولیه واشر
ب) آزمون های محصول نهایی لوله های پلی اتیلن این دسته از آزمون ها نیز دارای تست ها و آزمون هایی به ترتیب زیر می باشند؛
o بررسی وضعیت ظاهری لوله
o آزمون کنترل ابعادی
o آزمون مقاومت در برابر حرارت
o آزمون مقاومت حلقوی
o آزمون انعطاف پذیری حلقوی
o آزمون مقاومت در برابر ضربه
o آزمون آب بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *